Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Martina Stránská Krupková

 • konzultace po telefonické domluvě
 • tel: 725 769 110

Výchovná poradkyně zajišťuje: 

 • poradenství v oblasti volby povolání (viz stránka kariérové poradenství)
 • poradenství v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
  • poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, poruchy pozornosti)
  • poruchy chování
  • nadaní žáci
  • sociálně znevýhodnění žáci
 • poradenství v případě školní neúspěšnosti
 • poradenství v případě vztahových či rodinných problémů ovlivňujících žákovo vzdělávání
 • kontakty se specializovanými pracovišti (Pedagogicko-psychologická poradna , specializovaná poradenská centra, Středisko výchovné péče Čáp, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, apod.)