Školní poradenské pracoviště

Kariérové poradenství

 

Kariéroví poradci: Mgr. Martina Krupková, Mgr. Jaromír Kozák

 

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat žákům při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a volby povolání.

 

Kariérový poradce zajišťuje: 

  • individuální poradenství žákům a rodičům
  • skupinové poradenství
  • besedy a exkurze u zaměstnavatele
  • informace k přijímacímu řízení  

 

Kontakty: martina.krupkova@zsostasov.cz

                  jaromir.kozak@zsostasov.cz

 

Důležité odkazy: