Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby ve škole zajišťují:

výchovná poradkyně Mgr. Martina Stránská Krupková, 

metodik prevence Mgr. Michal Bolek,

školní psycholog

Potřebujete-li se nám svěřit a chcete-li využít anonymní cestu, pak můžete využít schránek důvěry, které jsou na každé budově, sekce "školní vrba" nebo portálu nntb - Nenech to být => https://www.nntb.cz/