SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Křížanská

Ustanovující schůze je svolána 4. 10. 2018.

Ve školním roce 2018/19 byli do rady SRPŠ zvoleni:

Předseda:

  • zatím nezvolen

Místopředseda:

  • Naděžda Vojtíšková

Hospodářka:

  • Romana Čermáková

Rada:

I. třída p. Novotná
I.M. třída  
II. třída  p. Pimková
II.M. třída  p. Hlavsová
III. třída  p. Vaverová
III.M. třída  
IV. třída  p. Akrmanová
IV.M. třída  
V. třída p. Fialová
V.M. třída p. Novotná
VI. třída p. Holá
VII. třída p. Čermáková
VIII. třída p. Vojtíšková
IX. třída p. Jáčová

Kalendář akcí

V úterý 9. 4. 2018 od 8:00 - 17:00 se otevřou dveře naší školy pro všechny, kteří mají zájem se podívat pod pokličku výuky na ZŠ Ostašov. Návštěvníky čeká program s prohlídkou prostor a ukázkami vyučování. Zhlédnout můžete i badatelskou nebo párovou výuku a další aktivity.

Na všech budovách školy Vám budou k dispozici pedagogičtí pracovníci, kteří budou připraveni odpovídat na Vaše dotazy.