SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Křížanská

Ustanovující schůze je svolána 4. 10. 2018.

Ve školním roce 2018/19 byli do rady SRPŠ zvoleni:

Předseda:

  • zatím nezvolen

Místopředseda:

  • Naděžda Vojtíšková

Hospodářka:

  • Romana Čermáková

Rada:

I. třída p. Novotná
I.M. třída  
II. třída  p. Pimková
II.M. třída  p. Hlavsová
III. třída  p. Vaverová
III.M. třída  
IV. třída  p. Akrmanová
IV.M. třída  
V. třída p. Fialová
V.M. třída p. Novotná
VI. třída p. Holá
VII. třída p. Čermáková
VIII. třída p. Vojtíšková
IX. třída p. Jáčová