SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Křížanská

Ve školním roce 2019/20 byli do rady SRPŠ zvoleni:

Předseda:

  • zatím nezvolen

Místopředseda:

  • Naděžda Vojtíšková

Hospodářka:

  • Romana Čermáková

Rada:

I. třída p. Krabsová
I.M. třída p. Plešinger
II. třída p. Novotná
II.M. třída p. Michálek
III. třída p. Pimková
III.M. třída p. Michálek
IV. třída p. Vaverová
IV.M. třída p. Stará
V. třída p. Akrmanová
V.M. třída p. Stará
VI. třída p. Fialová
VII. třída p. Holá
VIII. třída p. Čermáková
IX. třída p. Vojtíšková