Školská rada

Základní informace

Vznika a pravomoce školské rady vymezuje §168 a §169 zákona 561/2004 sb. (školský zákon):

 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na odvolání ředitele,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Soubory ke stažení

Aktuality

Kalendář akcí

16:30 – 18:30

Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 69

Přednášející: Mgr. Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy „Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, více o autorce http://www.teorietypu.cz/o-nas.

Anotace:

Přijďte se dozvědět něco o sobě nebo o svém dítěti. Proč se chováme právě takto? Jaký jsem typ a co je pro mě typické? Jak mám vychovávat své dítě, aby bylo úspěšné?

Organizační informace:

 • Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme o přihlášení pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ, a to nejpozději do 15. 5. 2019.
 • Bude podávána káva a drobné občerstvení ?.
 • účast na kavárně je zpoplatněna 50 Kč.
 • V případě dotazů se obraťte na Mgr. Bc. Lenku Novotnou.

Těšíme se na vás! Tým ZŠ Ostašov

8:30 – 16:00

Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 69

Cena: 300 Kč

Koordinátorky sdílení: Mgr. Hana Antonínová Hegerová (pedagogická konzultantka PŠÚ, lektorka KM, učitelka ČJL), Mgr. Bc. Lenka Novotná (kmenová učitelka na 1. st. ZŠ Ostašov, předškolní pedagog)

Přednášející: Mgr. Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy „Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, více o autorce http://www.teorietypu.cz/o-nas.

Anotace sdílení:

Cílem setkání bude společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Budeme hledat odpovědi na otázky, sdílet náměty a reflektovat přínos a smysluplnost nabízených aktivit pro děti, rodiče a pedagogy.

Plánovaný program sdílení:

8:30–8:45 Prezence účastníků

9:00–12:00 Přednáška: „Různé děti mají různé potřeby aneb – Jak se vrozené nastavení mozku promítá do školní připravenosti?“

12:00–13:00 Oběd

13:00–14:30 Společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Účastník má možnost prezentace svých zkušeností, ukázek programů a dalších aktivit.

Téma sdílení: přechod dětí z předškolního do základního vzdělávání, programy pro předškoláky, programy pro rodiče předškoláků, spolupráce MŠ a ZŠ

14:30–14:45 Přestávka

15:00–16:00 Dílna – RVP PV a RVP ZV (lektoruje Lenka Novotná)

Téma dílny: dítě v RVP PV, program Hurá do školy!, ukázková lekce z programu Hurá do školy!

Reflexe sdílení, zpětná vazba, pozvánka na příští ročník, sběr témat a potřeb pro další sdílení v této tematice.

Organizační informace:

 • Na seminář se přihlaste pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ, nejpozději do 16. 5. 2019.
 • Maximální kapacita sdílení je 26 účastníků dle pořadí došlých přihlášek.
 • V ceně sdílení je zahrnut oběd a drobné pohoštění, sdílení je spolufinancováno z projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Těšíme se na vás! Za organizační tým: Lenka Novotná, Hana A. Hegerová, Yvona Molnárová, Radek Vystrčil

16:00 – 17:30

Téma: Příprava dětí na vstup do ZŠ, školní připravenost a Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Anotace: Jak usnadnit dětem vstup do základní školy? Je mé dítě připravené na vstup do 1. třídy, aby ji bez velkých problémů zvládlo? Na co se před vstupem do školy zaměřit? Má umět mé dítě číst, psát a počítat? Toto jsou otázky, které mnohé rodiče budoucích prvňáčků zajímají. Na tyto i jiné otázky se na setkání budeme snažit odpovědět.

Kdy: 5. 2019 v 16 h (v době, kdy se koná kurz pro předškoláky)

Kde: 1.stupeň (nová budova), ulice Žákovská, Ostašov

Pro koho: pro rodiče předškoláků, především budoucích prvňáčků, pracoviště Heřmánková i Žákovská.

Na kavárnu není potřeba se přihlašovat, pro návštěvníky bude podávána káva a drobné občerstvení.

Těší se na Vás Lenka Novotná (předškolní pedagog a kmenová učitelka 1. st. ZŠ Ostašov)

8:30 – 15:00

Pro naše kolegy z Libereckého kraje pořádáme další sdílení - tentokrát na téma příklady dobré praxe v prožitkovém čtenářství. Sdílení povedou paní učitelky M. Petrželová a Y. Molnárová. Odborným garantem bude paní H. A. Hegerová.

Anotace sdílení:

V tomto školním roce pořádáme již třetí ročník „čtenářského sdílení“! Tentokrát si ukážeme, jaké cesty volí jednotliví učitelé při zavádění prožitkového čtenářství na 1. i 2. stupni, na jaké čtenářské cíle míří a jak se učí rozpoznávat kvalitu v žákovských výstupech. Představíme si badatelský cyklus učení i efektivní formativní zásahy, jež lze v dílnách čtení využít. A opět dáme prostor všem účastníkům sdílení, aby představili své zkušenosti a nápady. Budeme věnovat čas i vašim pochybnostem, otázkám a diskusi.

Komu je sdílení určeno:

Sdílení je určeno především učitelům ZŠ, kteří mají zájem o rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků.

Organizační informace:

 • Na seminář se přihlaste pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ do 23. 5. 2019.
 • Program sdílení obdrží přihlášení účastníci po uzávěrce přihlašování.
 • účastnický poplatek 300 Kč
 • V ceně sdílení je zahrnut oběd, drobné pohoštění a materiály do výuky.