Projekty školy

Aktuální projekty

NPO - DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

NPO - DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

OP JAK

  • projekt "JAK v Ostašově"
  • CZ.02.02.XX/00/22_002/0003041

Představení školního projektu, který se zaměřuje na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podpoře inovativního vzdělávání na škole. Projekt je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský a probíhá od roku 2022 do roku 2025.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytnout jim individuální podporu a podpůrná opatření, a zároveň podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, a to zajištěním dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti inkluzivního vzdělávání, speciální pedagogiky, psychologie, komunikace a spolupráce s rodiči a dalšími partnery.

Projekt přispívá k naplnění strategického cíle Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, kterým je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. Projekt také reflektuje potřeby školy, které byly identifikovány v rámci sebehodnocení a plánování rozvoje školy.

Liberecký kraj - Školství a mládež 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Pomáháme školám k úspěchu

 

 

Realizované projekty

Granty

  •  2018 - Volnočasové aktivity na ZŠ Ostašov - projekt podpořen dotačním fondem Libereckého kraje (program č. 4.1: program volnočasových aktivit) - nám umožnil v naší škole pořídit např. sportovní vybavení (švihadla, štafetové kolíky, vybavení pro brankaře, dresy, startovací bloký, sety na bedminton ...), materiál na rukodělné dílničky (formičky pro kroužek keramiky, keramický materiál - "hlínu", glazury, ... a také drobný výtvarný materiál pro tvoření)
  • „Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2014“ - projekt, který byl realizován v roce 2014 - více informací zde a zde.
  • realizujeme projekt "Ostašovské Vánoce"
  • realizace projektu "Naučná stezka" - více informací na zde