GRPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně označované jako GDPR. 

Škola pracuje na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR, a to zejména analýzou získaných, uchovávaných, zveřejňovaných, předávaných nebo jinak zpracovávaných osobních údajů ve školách a na vytvoření tzv. záznamů o činnosti zpracování osobních údajů podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

V současné době probíhá:

  1. Nastavení vnitřních procesů zacházení s osobními údaji (přijetí směrnice nebo jiného dokumentu o nakládání (zacházení) s osobními údaji ve škole). Přijetí a úprava stávajících směrnic tak, aby i po formální stránce byly v souladu s obecným nařízením GDPR. 
  2. Příprava informace o zpracování osobních údajů na webu školy, při kontaktu se subjektem údajů ústně nebo písemně apod.
  3. Úprava smluv s partnerskými společnostmi, které jsou ve vztahu zpracovatelů ke škole jakožto správci dat. 
  4. Školení zaměstnanců školy.
  5. Aktualizace systému bakaláři a zpřístupnění modulu GDPR, který chceme užívat např. pro kontrolu souhlasů subjektů (tedy souhlasů od zákonných zástupců.

Pověřencem v naši škole byl jmenován Mgr. Vlastimil Voltr, gdpr@zsostasov.cz, 777 256 432.