Šotek

 
Školní časopis ŠOTEK vydáváme jako náš občasník.

 

Časopis má na naší škole dlouholetou tradici, vychází od roku 1998. Výtvarná část loga časopisu vznikla na hodině keramiky. Třetím rokem vede školní časopis paní učitelka Bendová. Jeho tvorbu koordinuje redaktorská rada složená ze žáků 1. i 2. stupně. Tito žáci vedou své vlastní rubriky, nebo zpracovávají příspěvky svých spolužáků. Většina článků v časopise je autorských, žáci zde představují vlastní volnou tvorbu nebo komentují aktuální dění ve škole. Časopis se osvědčil jako výborný prostředek propojení vztahů mezi dětmi z 1. a 2. stupně. Redaktorská rada osobně distribuuje a prezentuje časopis mezi dětmi, čímž dochází k utváření pozitivních vzorů u mladších spolužáků.