Kroužky

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019


Též v letošním školním roce nás čeká velké množství nabízených kroužků realizovaných v prostorách naší školy.
Školní kroužky budou probíhat od 24. září 2018 do konce května 2019. V ceně je garantováno min. 28 lekcí. Odpadlé lekce (zrušené školou) pod garantovaný počet budeme nahrazovat dle možností žáků a lektorů operativně v jiném termínu nebo ve stejném čase v měsíci červnu.

Uvedená cena kroužku je za celý školní rok. Platba za kroužek probíhá bezhotovostně na účet školy č. 54 71 012/0800. Platbu proveďte nejpozději do 30. 9. 2018 a do 31. 1. 2019 (vždy polovinu poplatku) nebo celou částku na začátku šk. roku do 30. 9. 2018. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje. Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo 44 a následující dvojčíslí kroužku/kroužků (příklad: variabilní symbol Angličtiny: 4401; variabilní symbol Angličtiny, Florbalu a sportovní gymnastiky: 44010308).


Škola si vyhrazuje právo nabízený kroužek zrušit v případě nenaplnění minimálním počtem účastníků (7 dětí) nebo upravit čas dle potřeby. Pro přihlášení je rozhodné pořadí doručených návratek. Na základě Vámi vyplněné návratky budou dětem předány závazné přihlášky, které řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem odevzdají na první lekci vedoucímu daného kroužku. Zájemci o keramiku pro dospělé obdrží přihlášku na 1. lekci.

 

VS Kroužek Pro Kdy Kde *)
Cena

09

Sportovní hry

2.-4.ročník

pondělí 15:30–17:00

K

1 100 Kč

07

Flétny začátečníci

3.–6. ročník

 

K

1 000 Kč

17

Flétny pokročilí

7.–9. ročník

 

K

1 000 Kč

05

Florbal dívky

5.–9. ročník

pátek 14:00–15:00

K

900 Kč + 200 Kč pomůcky

06

Keramika

2.–3. ročník

čtvrtek 13:30–15:00

K

1 100 Kč + 400 Kč materiál

06

Keramika

4.–9. ročník

čtvrtek 15:15–16:45

K

1 100 Kč + 400 Kč materiá

61

Keramika dospělí

 

září-únor, 1 x za měsíc

celkem 24 hodin

K

1 200 Kč + 800 Kč materiál

08

Sportovní gymnastika

2.–9. ročník

pátek 15:00 – 16:30

K

1 100 Kč

           

01

Angličtina

1. ročník

pondělí 15:00-15:45

Ž

1 000 Kč + PS 250 Kč

--

Jóga při ŠD

1. ročník

úterý 13:45–14:45

Ž

--

--

Jóga při ŠD

2.–3. ročník

úterý 14:45–15:45

Ž

--

10

Výtvarné činnosti pří ŠD

1.-2.ročník

středa 14:30–15:30

Ž

500 Kč materiál

02

Dívčí klub

3.-9. ročník

čtvrtek 14:30-16:30

Ž

1 100 Kč + 1 000 Kč materiál

03

Šití s Ájou

6.–9. ročník

úterý 15:30–17:30

1 x za 14 dní

Ž

1 100 Kč + 1 000 Kč materiál

           

13

Historické tance

1.-5. ročník

úterý 14:00-15:00

H

700 Kč

              *) K – budova Křížanská      Ž – budova Žákovská      H – budova Heřmánková

_____________________________________________________________________________________

Na co se můžete těšit v kroužku Šití? V nově otevřeném kroužku Šití se můžeme pochlubit prvními výrobky ručně ušitých taštičekna drobné věci, které si děti ušily. :-)

Další výtvory z kroužku šití a první výrobek ušitý na šicím stroji.

Kalendář akcí