Kroužky

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024  - Žákovská, Křižanská

I v letošním školním roce vám bychom rádi nabídli kroužky realizované v prostorách naší školy:

 • školní kroužky budou probíhat od 2. října 2023 do května 2024
 • v ceně je garantováno 28 lekcí
 • škola si vyhrazuje právo nabízený kroužek zrušit v případě nenaplnění minimálním počtem účastníků (10 dětí) nebo upravit čas dle potřeby
 • pro přihlášení je rozhodné pořadí doručených návratek
 • družinové děti, které navštěvují kroužky na Křižanské/Švermově (keramika, gymnastika, sportovní hry) se zpět do ŠD nevrací a odchází po skončení kroužku domů

Platba:

 • uvedená cena je za celý školní rok
 • platbu proveďte nejpozději do 30. 9. 2023 a do 31. 1. 2024 (vždy polovinu poplatku) nebo celou částku na školní rok do 30. 9. 2023
 • platba za kroužek probíhá bezhotovostně na účet školy č. 54 71 012/0800
 • při platbě uveďte variabilní symbol: číslo 44 + dvojčíslí kroužku/kroužků, příklad: VS keramiky je 4406, VS keramiky, florbal je 440605
 • do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje

Platbu za kroužek uhraďte až v momentě, kdy dítě dostane papírovou přihlášku.

VS

Kroužek

Pro koho

Kdy

Kde

Cena za rok

1. lekce

09

Sportovní hry

2.–5. roč.

úterý

15:30–16:30

K

2000 Kč

3. 10.

06

Keramika

4., 5., 6. roč.

(max. počet 9 žáků)

čtvrtek

13:45–14:45

Š

2000 Kč + 500 Kč materiál

5. 10.

06

Keramika

2.-3. roč.

čtvrtek

15:00–16:00

Š

2000 Kč + 500 Kč materiál

5. 10.

05

Florbal dívky

5.–9. roč.

pátek

14:00–15:00

K

2000 Kč + 200 Kč pomůcky

6. 10.

08

Sport. gymnastika

2.–9. roč.

pátek

15:00–16:30

K

2500 Kč

6. 10.

VS

Kroužek

Pro koho

Kdy

Kde

Cena za rok

1. lekce

04

Jóga při ŠD 

2.-3. roč. v ŠD

(max.počet 12 žáků)

středa

15:00-16:00

Ž

500 Kč 

4. 10.

 03 

Šití s Ájou 

3.–9. roč.

úterý

15:30–17:30      1 x za 14 dní, sudé týdny

Ž

2000 Kč + 1000 Kč materiál 

3. 10.  

07

Stavíme z Merkuru

2.-5. roč.

pondělí

14:45 – 16:15

Ž

2500 Kč

2. 10.

*Ž = Žákovská (budova 1. stupně)         *K = Křižanská (budova 2. stupně)    *Š = Švermova

 

ODKAZ NA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ: ZDE

 

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 – Heřmánková

I v letošním školním roce vám bychom rádi nabídli kroužky realizované v prostorách naší školy: 

 • školní kroužky budou probíhat od 2. října 2023 do května 2024
 • škola si vyhrazuje právo nabízený kroužek zrušit v případě nenaplnění minimálním počtem účastníků (10 dětí) nebo upravit čas dle potřeby 
 • pro přihlášení je rozhodné pořadí doručených návratek, které odevzdáváte v papírové podobě třídní učitelce

Platba: 

 • uvedená cena je za celý školní rok, v ceně je garantováno 28 lekcí 
 • platbu proveďte nejpozději do 30. 9. 2022 a do 30. 1. 2023 (vždy polovinu poplatku) nebo celou částku na školní rok do 30. 9. 2022 
 • platba za kroužek probíhá bezhotovostně na účet školy č. 54 71 012/0800 
 • při platbě uveďte variabilní symbol: číslo 44 + dvojčíslí kroužku/kroužků, příklad: VS keramiky je 4416, VS keramiky, sportovní hry je 441614 
 • do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje 

Platbu za kroužek uhraďte až v momentě, kdy dítě dostane papírovou přihlášku. 

 

  VS  

   Kroužek 

Pro 

   Kdy 

Kde  

Cena za rok  

1. lekce  

 16  

Keramika  

4.–5. ročník  

1.–3. ročník 

úterý 14:00 – 15:00

úterý 15:00 – 16:00 

  H  

2000 Kč + 500 Kč mat.  

  3. 10. 

 14  

Sportovní hry  

1.–5. ročník  

čtvrtek 14:30 – 15:30  

  H  

2000 Kč  

  5. 10. 

 

Kalendář akcí

29.6. – 1.9.

29.6.2024 – 1.9.2024

Přejeme vám krásné prázdniny, léto plné zážitků a budeme se na vás těšit 2. 9. 2024. 

Provoz ŠD je po dobu hlavních prázdnin přerušen. 

MŠ je v prázdninovém provozu.