Kroužky

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019


Též v letošním školním roce nás čeká velké množství nabízených kroužků realizovaných v prostorách naší školy.
Školní kroužky budou probíhat od 24. září 2018 do konce května 2019. V ceně je garantováno min. 28 lekcí. Odpadlé lekce (zrušené školou) pod garantovaný počet budeme nahrazovat dle možností žáků a lektorů operativně v jiném termínu nebo ve stejném čase v měsíci červnu.

Uvedená cena kroužku je za celý školní rok. Platba za kroužek probíhá bezhotovostně na účet školy č. 54 71 012/0800. Platbu proveďte nejpozději do 30. 9. 2018 a do 31. 1. 2019 (vždy polovinu poplatku) nebo celou částku na začátku šk. roku do 30. 9. 2018. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje. Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo 44 a následující dvojčíslí kroužku/kroužků (příklad: variabilní symbol Angličtiny: 4401; variabilní symbol Angličtiny, Florbalu a sportovní gymnastiky: 44010308).


Škola si vyhrazuje právo nabízený kroužek zrušit v případě nenaplnění minimálním počtem účastníků (7 dětí) nebo upravit čas dle potřeby. Pro přihlášení je rozhodné pořadí doručených návratek. Na základě Vámi vyplněné návratky budou dětem předány závazné přihlášky, které řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem odevzdají na první lekci vedoucímu daného kroužku. Zájemci o keramiku pro dospělé obdrží přihlášku na 1. lekci.

 

VS Kroužek Pro Kdy Kde *)
Cena

09

Sportovní hry

2.-4.ročník

pondělí 15:30–17:00

K

1 100 Kč

07

Flétny začátečníci

3.–6. ročník

 

K

1 000 Kč

17

Flétny pokročilí

7.–9. ročník

 

K

1 000 Kč

05

Florbal dívky

5.–9. ročník

pátek 14:00–15:00

K

900 Kč + 200 Kč pomůcky

06

Keramika

2.–3. ročník

čtvrtek 13:30–15:00

K

1 100 Kč + 400 Kč materiál

06

Keramika

4.–9. ročník

čtvrtek 15:15–16:45

K

1 100 Kč + 400 Kč materiá

61

Keramika dospělí

 

září-únor, 1 x za měsíc

celkem 24 hodin

K

1 200 Kč + 800 Kč materiál

08

Sportovní gymnastika

2.–9. ročník

pátek 15:00 – 16:30

K

1 100 Kč

           

01

Angličtina

1. ročník

pondělí 15:00-15:45

Ž

1 000 Kč + PS 250 Kč

--

Jóga při ŠD

1. ročník

úterý 13:45–14:45

Ž

--

--

Jóga při ŠD

2.–3. ročník

úterý 14:45–15:45

Ž

--

10

Výtvarné činnosti pří ŠD

1.-2.ročník

středa 14:30–15:30

Ž

500 Kč materiál

02

Dívčí klub

3.-9. ročník

čtvrtek 14:30-16:30

Ž

1 100 Kč + 1 000 Kč materiál

03

Šití s Ájou

6.–9. ročník

úterý 15:30–17:30

1 x za 14 dní

Ž

1 100 Kč + 1 000 Kč materiál

           

13

Historické tance

1.-5. ročník

úterý 14:00-15:00

H

700 Kč

              *) K – budova Křížanská      Ž – budova Žákovská      H – budova Heřmánková

_____________________________________________________________________________________

Na co se můžete těšit v kroužku Šití? V nově otevřeném kroužku Šití se můžeme pochlubit prvními výrobky ručně ušitých taštičekna drobné věci, které si děti ušily. :-)

Další výtvory z kroužku šití a první výrobek ušitý na šicím stroji.

Kalendář akcí

16:30 – 18:30

Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 69

Přednášející: Mgr. Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy „Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, více o autorce http://www.teorietypu.cz/o-nas.

Anotace:

Přijďte se dozvědět něco o sobě nebo o svém dítěti. Proč se chováme právě takto? Jaký jsem typ a co je pro mě typické? Jak mám vychovávat své dítě, aby bylo úspěšné?

Organizační informace:

 • Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme o přihlášení pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ, a to nejpozději do 15. 5. 2019.
 • Bude podávána káva a drobné občerstvení ?.
 • účast na kavárně je zpoplatněna 50 Kč.
 • V případě dotazů se obraťte na Mgr. Bc. Lenku Novotnou.

Těšíme se na vás! Tým ZŠ Ostašov

8:30 – 16:00

Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 69

Cena: 300 Kč

Koordinátorky sdílení: Mgr. Hana Antonínová Hegerová (pedagogická konzultantka PŠÚ, lektorka KM, učitelka ČJL), Mgr. Bc. Lenka Novotná (kmenová učitelka na 1. st. ZŠ Ostašov, předškolní pedagog)

Přednášející: Mgr. Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy „Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, více o autorce http://www.teorietypu.cz/o-nas.

Anotace sdílení:

Cílem setkání bude společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Budeme hledat odpovědi na otázky, sdílet náměty a reflektovat přínos a smysluplnost nabízených aktivit pro děti, rodiče a pedagogy.

Plánovaný program sdílení:

8:30–8:45 Prezence účastníků

9:00–12:00 Přednáška: „Různé děti mají různé potřeby aneb – Jak se vrozené nastavení mozku promítá do školní připravenosti?“

12:00–13:00 Oběd

13:00–14:30 Společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Účastník má možnost prezentace svých zkušeností, ukázek programů a dalších aktivit.

Téma sdílení: přechod dětí z předškolního do základního vzdělávání, programy pro předškoláky, programy pro rodiče předškoláků, spolupráce MŠ a ZŠ

14:30–14:45 Přestávka

15:00–16:00 Dílna – RVP PV a RVP ZV (lektoruje Lenka Novotná)

Téma dílny: dítě v RVP PV, program Hurá do školy!, ukázková lekce z programu Hurá do školy!

Reflexe sdílení, zpětná vazba, pozvánka na příští ročník, sběr témat a potřeb pro další sdílení v této tematice.

Organizační informace:

 • Na seminář se přihlaste pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ, nejpozději do 16. 5. 2019.
 • Maximální kapacita sdílení je 26 účastníků dle pořadí došlých přihlášek.
 • V ceně sdílení je zahrnut oběd a drobné pohoštění, sdílení je spolufinancováno z projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Těšíme se na vás! Za organizační tým: Lenka Novotná, Hana A. Hegerová, Yvona Molnárová, Radek Vystrčil

16:00 – 17:30

Téma: Příprava dětí na vstup do ZŠ, školní připravenost a Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Anotace: Jak usnadnit dětem vstup do základní školy? Je mé dítě připravené na vstup do 1. třídy, aby ji bez velkých problémů zvládlo? Na co se před vstupem do školy zaměřit? Má umět mé dítě číst, psát a počítat? Toto jsou otázky, které mnohé rodiče budoucích prvňáčků zajímají. Na tyto i jiné otázky se na setkání budeme snažit odpovědět.

Kdy: 5. 2019 v 16 h (v době, kdy se koná kurz pro předškoláky)

Kde: 1.stupeň (nová budova), ulice Žákovská, Ostašov

Pro koho: pro rodiče předškoláků, především budoucích prvňáčků, pracoviště Heřmánková i Žákovská.

Na kavárnu není potřeba se přihlašovat, pro návštěvníky bude podávána káva a drobné občerstvení.

Těší se na Vás Lenka Novotná (předškolní pedagog a kmenová učitelka 1. st. ZŠ Ostašov)

8:30 – 15:00

Pro naše kolegy z Libereckého kraje pořádáme další sdílení - tentokrát na téma příklady dobré praxe v prožitkovém čtenářství. Sdílení povedou paní učitelky M. Petrželová a Y. Molnárová. Odborným garantem bude paní H. A. Hegerová.

Anotace sdílení:

V tomto školním roce pořádáme již třetí ročník „čtenářského sdílení“! Tentokrát si ukážeme, jaké cesty volí jednotliví učitelé při zavádění prožitkového čtenářství na 1. i 2. stupni, na jaké čtenářské cíle míří a jak se učí rozpoznávat kvalitu v žákovských výstupech. Představíme si badatelský cyklus učení i efektivní formativní zásahy, jež lze v dílnách čtení využít. A opět dáme prostor všem účastníkům sdílení, aby představili své zkušenosti a nápady. Budeme věnovat čas i vašim pochybnostem, otázkám a diskusi.

Komu je sdílení určeno:

Sdílení je určeno především učitelům ZŠ, kteří mají zájem o rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků.

Organizační informace:

 • Na seminář se přihlaste pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ do 23. 5. 2019.
 • Program sdílení obdrží přihlášení účastníci po uzávěrce přihlašování.
 • účastnický poplatek 300 Kč
 • V ceně sdílení je zahrnut oběd, drobné pohoštění a materiály do výuky.