O škole

O škole

Vize naší školy

„Škola pro spokojené a zdravé děti.“

Poslání naší školy

„V naší škole ctíme tradici rodinného ducha a přátelského prostředí. Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi tak, aby mohl zažít pocit úspěchu. Vytváříme podmínky pro růst dětí v oblasti odborných i klíčových kompetencí. Dbáme o rozvoj jejich znalostí a dovedností, upevňujeme vztah k přírodě i zdravému životnímu stylu, snažíme se o široké spektrum doplňkových aktivit. Využíváme moderních vyučovacích metod a odbornosti pedagogického sboru, který stále prohlubuje svoji kvalifikaci. Součástí naší práce je profesionální poradenství pro všechny, kteří o to požádají. V neposlední řadě podporujeme rozvoj místní komunity a vytváříme prostor pro volnočasové vyžití mládeže i dospělých.“

O škole

Ostašovská škola, která náleží svým charakterem ke školám rodinného typu, se rozprostírá v klidném prostředí okrajové části Liberce pod Ještědem. Malá, útulná, vkusně a účelně zařízená a vyzdobená škola na Vás zapůsobí vlídnou atmosférou. Pedagogové v ní působící jsou otevřeni rodičům, chovají se k nim vstřícně, partnersky s nimi komunikují a úzce spolupracují.

Výuka v naší škole probíhá ve třech budovách:

 • v Žákovské ulici
 • v Křižanské ulici
 • v Heřmánkové ulici

Nabízíme kvalitní vzdělávání, profesionální pedagogický sbor, nespočet školních akcí a aktivit během celého roku, širokou škálu volnočasových aktivit, výborně fungující družinu, spolupráci s rodiči a jinými institucemi. Naši absolventi mají úspěšné uplatnění v dalším studiu i v životě.

Na naší škole vytváříme takové prostředí a klima, ve kterém se žáci cítí bezpečně, ve kterém žáky učení baví a dává jim to, co potřebují do života. Stěžejním bodem je pro nás orientace na žáka, respekt jeho osobního maxima a individuálních potřeb. K naplňování těchto cílů vede aplikování efektivních vyučovacích metod a forem. Čtyřlístkem nejhojněji využívaných forem výuky na naší škole je kooperativní, činnostní, projektová a frontální výuka. Prostřednictvím takovéto výuky zároveň vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci, respektu a toleranci, a to i žáků integrovaných, stejně jako k budování zdravého sebevědomí.

Prioritou školy je rovněž výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k čemuž napomáhá prostředí, vybavení a okolí školy. Ke zdravému životnímu stylu motivujeme žáky směřováním samotné výuky, prostřednictvím projektů, školních akcí a výletů i pestrou nabídkou volnočasových aktivit.

Více informací o naší škole najdete na webu a ve školním vzdělávacím programu s motivačním názvem „Škola pro spokojené a zdravé děti“.

Kalendář akcí

16:30 – 18:30

Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 69

Přednášející: Mgr. Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy „Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, více o autorce http://www.teorietypu.cz/o-nas.

Anotace:

Přijďte se dozvědět něco o sobě nebo o svém dítěti. Proč se chováme právě takto? Jaký jsem typ a co je pro mě typické? Jak mám vychovávat své dítě, aby bylo úspěšné?

Organizační informace:

 • Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme o přihlášení pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ, a to nejpozději do 15. 5. 2019.
 • Bude podávána káva a drobné občerstvení ?.
 • účast na kavárně je zpoplatněna 50 Kč.
 • V případě dotazů se obraťte na Mgr. Bc. Lenku Novotnou.

Těšíme se na vás! Tým ZŠ Ostašov

8:30 – 16:00

Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 69

Cena: 300 Kč

Koordinátorky sdílení: Mgr. Hana Antonínová Hegerová (pedagogická konzultantka PŠÚ, lektorka KM, učitelka ČJL), Mgr. Bc. Lenka Novotná (kmenová učitelka na 1. st. ZŠ Ostašov, předškolní pedagog)

Přednášející: Mgr. Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy „Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, více o autorce http://www.teorietypu.cz/o-nas.

Anotace sdílení:

Cílem setkání bude společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Budeme hledat odpovědi na otázky, sdílet náměty a reflektovat přínos a smysluplnost nabízených aktivit pro děti, rodiče a pedagogy.

Plánovaný program sdílení:

8:30–8:45 Prezence účastníků

9:00–12:00 Přednáška: „Různé děti mají různé potřeby aneb – Jak se vrozené nastavení mozku promítá do školní připravenosti?“

12:00–13:00 Oběd

13:00–14:30 Společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Účastník má možnost prezentace svých zkušeností, ukázek programů a dalších aktivit.

Téma sdílení: přechod dětí z předškolního do základního vzdělávání, programy pro předškoláky, programy pro rodiče předškoláků, spolupráce MŠ a ZŠ

14:30–14:45 Přestávka

15:00–16:00 Dílna – RVP PV a RVP ZV (lektoruje Lenka Novotná)

Téma dílny: dítě v RVP PV, program Hurá do školy!, ukázková lekce z programu Hurá do školy!

Reflexe sdílení, zpětná vazba, pozvánka na příští ročník, sběr témat a potřeb pro další sdílení v této tematice.

Organizační informace:

 • Na seminář se přihlaste pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ, nejpozději do 16. 5. 2019.
 • Maximální kapacita sdílení je 26 účastníků dle pořadí došlých přihlášek.
 • V ceně sdílení je zahrnut oběd a drobné pohoštění, sdílení je spolufinancováno z projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Těšíme se na vás! Za organizační tým: Lenka Novotná, Hana A. Hegerová, Yvona Molnárová, Radek Vystrčil

16:00 – 17:30

Téma: Příprava dětí na vstup do ZŠ, školní připravenost a Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Anotace: Jak usnadnit dětem vstup do základní školy? Je mé dítě připravené na vstup do 1. třídy, aby ji bez velkých problémů zvládlo? Na co se před vstupem do školy zaměřit? Má umět mé dítě číst, psát a počítat? Toto jsou otázky, které mnohé rodiče budoucích prvňáčků zajímají. Na tyto i jiné otázky se na setkání budeme snažit odpovědět.

Kdy: 5. 2019 v 16 h (v době, kdy se koná kurz pro předškoláky)

Kde: 1.stupeň (nová budova), ulice Žákovská, Ostašov

Pro koho: pro rodiče předškoláků, především budoucích prvňáčků, pracoviště Heřmánková i Žákovská.

Na kavárnu není potřeba se přihlašovat, pro návštěvníky bude podávána káva a drobné občerstvení.

Těší se na Vás Lenka Novotná (předškolní pedagog a kmenová učitelka 1. st. ZŠ Ostašov)

8:30 – 15:00

Pro naše kolegy z Libereckého kraje pořádáme další sdílení - tentokrát na téma příklady dobré praxe v prožitkovém čtenářství. Sdílení povedou paní učitelky M. Petrželová a Y. Molnárová. Odborným garantem bude paní H. A. Hegerová.

Anotace sdílení:

V tomto školním roce pořádáme již třetí ročník „čtenářského sdílení“! Tentokrát si ukážeme, jaké cesty volí jednotliví učitelé při zavádění prožitkového čtenářství na 1. i 2. stupni, na jaké čtenářské cíle míří a jak se učí rozpoznávat kvalitu v žákovských výstupech. Představíme si badatelský cyklus učení i efektivní formativní zásahy, jež lze v dílnách čtení využít. A opět dáme prostor všem účastníkům sdílení, aby představili své zkušenosti a nápady. Budeme věnovat čas i vašim pochybnostem, otázkám a diskusi.

Komu je sdílení určeno:

Sdílení je určeno především učitelům ZŠ, kteří mají zájem o rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků.

Organizační informace:

 • Na seminář se přihlaste pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ do 23. 5. 2019.
 • Program sdílení obdrží přihlášení účastníci po uzávěrce přihlašování.
 • účastnický poplatek 300 Kč
 • V ceně sdílení je zahrnut oběd, drobné pohoštění a materiály do výuky.