Pomáháme školám k úspěchu

 

Od roku 2015/2016 patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

 Vizí projektu PŠÚ 2020 je škola, kde

  • se každý žák učí naplno a s radostí a své učení si řídí;
  • každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;
  • panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Projekt PŠÚ míří skrze zapojené školní týmy na celou školu – na každého žáka a každého učitele – a skrze práci s texty na učení a rozvoj myšlení vůbec.

Na začátku školního roku 2020/2021 byla zahájena nová tříletá etapu projektu. Cílem je rozšířit působení do více než stovky škol. Zásadní roli zastávají školy, které byly v projektu Pomáháme školám k úspěchu zapojeny už v minulých letech a nyní se rozhodly aktivně předávat v projektu nabyté zkušenosti pedagogům z dalších škol. Projektová síť rozrostla na celkem 111 škol. Odbornou a metodickou podporu pedagogickému sboru i vedení školy zajišťuje v každé lokalitě tým pedagogických konzultantů.

V této fázi jsme se jako projektová škola spojili s 10 školami v okolí, abychom v rámci lokální sítě projektu spolupracovali, organizovali setkání, vzájemně se inspirovali a společně naplňovali vize projektu.

Tým ZŠ a MŠ Ostašov:                   

Pedagogičtí konzultanti:

Hana Antonínová Hegerová

Jaromír Kozák

Martina Krupková

Koordinátor akcí:

Jana Fořtová

Připojené školy:

 Projektové aktivity 2021/2022:

  • 23.–24. 9. 2021: Pobytový výjezd
  • 8.–9. 11. 2021: Otevřená škola
  • 29. 11. 2021: Reflexe otevřené školy
  • 10.–11. 2. 2022: Pobytový výjezd
  • 7.–18.3. 2022: Otevřená škola
  • 25. 4.–6. 5. 2022: Otevřená škola
  • 2.–3. 6. 2022: Pobytový výjezd