Úřední deska

Kalendář akcí

Kdy bude zápis? 

Zápis do libereckých základní škol bude probíhat ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin. V tomto termínu proběhnou zápisy i na naší škole, a to na obou pracovištích - v Ostašově i v Machníně. 

Kdo má jít k zápisu?

 1. Děti, které do zahájení školního roku 2019/20 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8. 2013).
 2. Děti po odkladu povinné školní docházky. I tento uchazeč musí podat novou žádost o přijetí a bude posuzován podle stejných kritérií, jako ostatní uchazeči. 

Registrace na zápisovém portálu

Liberecké školy v letošním školním roce využívají zápisového portálu https://zapisyzs.liberec.cz. Zde si po registraci vygenerujete žádosti o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky. V sekci rezervace si vyberte volný čas na valstní zápis.

16:30 – 18:30

Datum konání: 22. 5. 2019 od 16:30 do 18:30 hod.

Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 69

Přednášející:

Mgr. Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy „Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, více o autorce http://www.teorietypu.cz/o-nas.

Anotace:

Přijďte se dozvědět něco o sobě nebo o svém dítěti. Proč se chováme právě takto? Jaký jsem typ a co je pro mě typické? Jak mám vychovávat své dítě, aby bylo úspěšné?

Organizační informace:

 • Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme o přihlášení pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ, a to nejpozději do 15. 5. 2019.
 • Bude podávána káva a drobné občerstvení ?.
 • účast na kavárně je zpoplatněna 50 Kč.
 • V případě dotazů se obraťte na Mgr. Bc. Lenku Novotnou.

Těšíme se na vás! Tým ZŠ Ostašov

Téma:

Příprava dětí na vstup do ZŠ, školní připravenost a Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Anotace:

Jak usnadnit dětem vstup do základní školy? Je mé dítě připravené na vstup do 1. třídy, aby ji bez velkých problémů zvládlo?

Na co se před vstupem do školy zaměřit? Má umět mé dítě číst, psát a počítat? Toto jsou otázky, které mnohé rodiče budoucích prvňáčků zajímají. Na tyto i jiné otázky se na setkání budeme snažit odpovědět.

Kdy:

 1. 5. 2019 v 16 h (v době, kdy se koná kurz pro předškoláky)

Kde:

 1. stupeň (nová budova), ulice Žákovská, Ostašov

Pro koho:

pro rodiče předškoláků, především budoucích prvňáčků, pracoviště Heřmánková i Žákovská.

Na kavárnu není potřeba se přihlašovat, pro návštěvníky bude podávána káva a drobné občerstvení.

Těší se na Vás Lenka Novotná (předškolní pedagog a kmenová učitelka 1. st. ZŠ Ostašov)

31. května 2019, od 8:30 do 15:00 pořádáme další sdílení - tentokrát na téma příklady dobré praxe v prožitkovém čtenářství. Sdílení povedou paní učitelky M. Petrželová a Y. Molnárová. Odborným garantem bude paní H. A. Hegerová.

Anotace sdílení

V tomto školním roce pořádáme již třetí ročník „čtenářského sdílení“! Tentokrát si ukážeme, jaké cesty volí jednotliví učitelé při zavádění prožitkového čtenářství na 1. i 2. stupni, na jaké čtenářské cíle míří a jak se učí rozpoznávat kvalitu v žákovských výstupech. Představíme si badatelský cyklus učení i efektivní formativní zásahy, jež lze v dílnách čtení využít. A opět dáme prostor všem účastníkům sdílení, aby představili své zkušenosti a nápady. Budeme věnovat čas i vašim pochybnostem, otázkám a diskusi.

Komu je sdílení určeno

Sdílení je určeno především učitelům ZŠ, kteří mají zájem o rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků.

Organizační informace:

 • Na seminář se přihlaste pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ do 23. 5. 2019.
 • Program sdílení obdrží přihlášení účastníci po uzávěrce přihlašování.
 • účastnický poplatek 300 Kč
 • V ceně sdílení je zahrnut oběd, drobné pohoštění a materiály do výuky.

Třídy