3. M

Lenka Drtilová
Mgr. Lenka Drtilová Třídní učitel Učitelka 1. stupeň
O třídě

Ve školním roce 2019/2020 je ve 3. třídě 9 žáků - 3 dívky a 6 chlapců. Tato třída je spojena ještě v 2.M. Celkově je ve třídě 21 žáků. 

I tento rok pokračujeme v práci v programu Začít spolu. Děti se učí ve výukových blocích a pracují v tzv. Centrech aktivit. Díky tomuto programu a používaným metodám se snažíme vést děti k samostatnosti, radosti z poznávání, vzájemné spolupráci a hodnocení práce a pokroku svého i svých spolužáků. V našem každodenním snažení nám pomáhají paní učitelka Lenka Drtilová, Markéta Šturmová a paní asistentka Romana Popovičová.