Základní informace

Základní informace

Základní informace ke stravování Vašich dětí.

ZŠ  a MŠ Ostašov je komplex 4 budov, ale né v každé budově je možmost stravování a vaření.

 

Základní škola disponuje dvěma výdejnami. Výdejnou na 2. stupni ZŠ, kde se stravují strávníci z 1. a 2. stupně a výdejnou v Machníně, kde se stravují děti ZŠ Machnín.

Do obou výdejen jsou obědy dováženy firmou GASTRON. Cílem firmy je připravit strávníkům chutné pokrmy, se zaměřením na zdravou výživu.

Žáci ZŠ mají možnost výběru ze tří jídel. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla s přílohou, případně salátu, ovoce, zákusku.

 

V budově MŠ se jídlo vaří, děti mají zajištěno celodenní stravování: přesnídávka, oběd (polévka, hlavního jídla s přílohou, případně salát, ovoce, zákusek), svačina.

Nakupujeme čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny. Našim cílem je podpora pěstitelů a chovatelů z našeho nebo sousedních regionů.

 

Aktuální jídelníček naleznete na serveru naší školy www.zsostasov.cz nebo na www.strava.cz.

Dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Vedoucí školního stravování (ZŠ i MŠ): Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
e-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz

 

Podrobné informace o objednávání, odhlašování a platbách naleznete v levém menu dle zvoleného pracoviště.

 

Věkové kategorie ZŠ

Podle zákona č. 561/2004 SB., vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci rozděleni do tří kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce.

 1. kategorie   7 - 10 let   cena oběda 31 Kč   měsíční platba 620 Kč 
 2. kategorie  11 - 14 let cena oběda 33 Kč  měsíční platba 660 Kč
 3. kategorie  15 let a výše cena oběda 35 Kč  měsíční platba 700 Kč

Věkové kategorie MŠ

 Děti 3-6 let                                     Děti s odkladem školní docházky

přenídávka 11 Kč   přesnídávka 12 Kč
oběd 24 Kč   oběd 25 Kč
svačina 11 Kč   svačinka 11 Kč