LoginAktuálně z naší školy:

Projektový den

Dnešní den byl na 1. stupni věnován stromům. Na připravených stanovištích si žáci zopakovali již naučené znalosti o stromech a zároveň díky úkolům získali spoustu dalších zajímavostí a vědomostí.

Fotky z projektového dne v galerii IV. třídy.

27. 10. 2015 - 16:10
Jazykový kurz v Berlíně

V pondělí 19. října 2015 jsme se všichni sešli ve škole, kam pro nás později přijel autobus. Cestou do Wahlsdorfu jsme udělali zastávku v Drážďanech, kde si každý přišel na své při nákupech. 

Do penzionu jsme dorazili v pozdních odpoledních hodinách.

Druhý den na nás čekala snídaně formou švédského stolu. Poté jsme se rozdělili do skupin a každá skupinka dostala svého lektora, který nás měl učit tři hodiny po dobu tří dnů. Výuka, ať jsme párkrát v německém jazyce zaškobrtávali, byla přizpůsobena dětem a mnoho z nás se i bavilo. 

Mimo učení jsme samozřejmě navštívili spoustu krásných míst. Například v úterý jsme poznali krásu hlavního města Berlín, kde jsme se dostali i k Braniborské bráně, Alexandrovu náměstí, Vítěznému sloupu, zámku Bellevue a Televizní věži.

Ve středu jsme se jeli podívat do Postupimi, kam by se chtěl podívat asi každý díky památkám, které toto město ukrývalo. Obešli jsme si Ruinenberg, Sanssouci park, Historický mlýn, Nový palác, Římské lázně a Braniborskou bránu. 

Odlehčení nastalo ve čtvrtek, kdy jsme byli natěšení do Legolandu. Město Berlín postavené z lego-kostek bylo asi nejhezčí, jelikož pak už nám to přišlo až moc dětské. Několik z nás se proto raději vydalo po obchodech. Všichni jsme se ale sešli ve stejnou dobu na stejném místě, pak nás autobus odvezl zpátky. 

Když už jsme měli všichni sbaleno a čekal nás v pátek 23. října 2015 odjezd, nezapomněli jsme si do batohů dát plavky s ručníky. Cesta domů by byla bez zastávek dlouhá, a tak nám umožnili tři hodiny v Tropical Island. No řekněte, kdo by neměl rád klouzačky, tobogány a šplouchání vody?  Všichni z nás se pořádně vyblbli. 

Dále jsme se odpoledne zastavili na Königsteinu, kde jsme si to obešli, pokochali se nádherným výhledem a po hodině opět nastoupili do autobusu, který nás ve večerních hodinách dovezl ke škole. Na spoustu z nás už čekal doprovod a za ne dlouho jsme byli každý se svými rodinami a vyprávěli o Německu.

Fotky najdete zde.

 

Anna Srpová, IX. třída

27. 10. 2015 - 12:10
Celoroční téma Stromy

Letošní školní rok zasvěcujeme obdivu a pokoře vůči stromům. Všichni víme podle keltského horoskopu, který strom je naším patronem.

       

 

 

 

18. 10. 2015 - 21:10
Venkovní učebna

Učebna se pomalu dotváří. Velmi děkujeme tatínkům, kteří přišli v sobotu pomoci.

 

17. 10. 2015 - 18:10
Slavnostní předání budovy a hřistě

Dne 14. 10. 2015 byla naší škole v Žákovské ulici na 1. stupni slavnostně předána nová budova s přilehlým sportovištěm, která bude sloužit především k volnočasovým aktivitám nejen žáků, ale i široké veřejnosti. O krásný kulturní začátek se postarali žáci 2. a 3. třídy pod vedením třídních učitelek Mgr. Lenky Hladíkové a Bc. Lenky Novotné. Akce se zúčastnili představitelé města Liberce v čele s primátorem Tiborem Batthyánym, projektanti a zhotovitelé projektu i novináři. Úvodního slova se ujal pan primátor. Popřál především dětem, aby jim budova, co nejlépe sloužila. Za školu promluvil Mgr. Michal Bolek, který poděkoval za realizaci projektu a při té příležitosti vzpomenul na paní ředitelku Mgr. Evu Slovákovou, která byla u zrodu myšlenky celého projektu. Závěrem citoval její slova, která jsou i mottem nad vstupem do nové budovy.

16. 10. 2015 - 07:10
Závod kol pro nejmenší

Po zamračené středě se na nás ve čtvrtek 24.9. usmálo sluníčko. A my jsme měli ohromnou radost, protože to odpoledne se konal Závod kol pro nejmenší. Závodníci z první, druhé i třetí třídy se postupně postavili na start velkého závodu. A jako ve většině závodů i tady se dětem měřil čas.
Malí cyklisté kromě rychlosti museli ukázat také spoustu dovedností, které už při jízdě na kole stačili získat. Museli prokázat, že umí jezdit "jednoruč", umí vybrat ostré zatáčky na slalomu, jsou šikovní při jízdě v terénu a nemotá se jim hlava při stíhacích závodech.A aby to nebylo jen tak, za každý správně předvedený kousek si děti odnesly razítko, které směnily za drobnosti, které jistě každého potěší.
Když se nakonec vyhlašovaly výsledky a děti se hrdě postavily na stupínky vítězů a poslechly si potlesk, zbývalo už jenom poděkovat všem účastníkům. Ale nejenom těm. Velké díky patří i rodině Galandrových a všem pedagogům, kteří se do organizace závodu zapojili.
Diplomy jsou rozdány a druhý ročník této soutěže skončil. A nám nezbývá už nic jiného, než se jenom těšit na příští rok.

6. 10. 2015 - 20:10
Otevření hřiště v Machníně

20. 9. 2015 - 14:09
Školní družina

Ve ŠD v Žákovské ul. jsou v tomto školním roce vytvořeny 3 oddělení. Vyhověli jsme tedy žádosti rodičů žáků ze 4. ročníku o umístění dětí do ŠD. Celková kapacita 90 dětí ve ŠD v Žákovské a Heřmánkové ul. je tímto NAPLNĚNA.

10. 9. 2015 - 11:09
1. září u prvňáčků

V úterý 1. září vstoupili naši malí prvňáčkové do školního života. Do školy je provázeli nejen jejich rodiče a prarodiče, ale také sluneční paprsky. V jejich třídě je přivítali pan ředitel, paní učitelka, paní asistentka a paní vychovatelky. Nejen jejich prvním dnem je provázel také „Pan večerníček“. S ním si děti vyrobily jeho čepici, kterou si popsaly prvními písmenky. Děti si postupně odnesly učebnice, svačinové krabičky a kufříky s reflexními prvky a dalšími drobnostmi. A následující dny už hurá do práce.

3. 9. 2015 - 21:09
Pro budoucí prvňáčky

Milí prvňáčkové, úterý 1. září 2015 bude pro nás prvním dnem v naší 1. třídě. Zazvoní nám v 8:00 hodin a strávíme spolu, a tento den ještě i se svými rodiči, 1 hodinu. V dalších dnech to zvládneme již bez rodičů (však na kurzu jsme to také zvládli) a postupně budeme ve škole trávit více času. Tedy:

út  1. září - 1 hodina

st  2. září - 2 hodiny

čt  3. září - 2 hodiny

pá 4. září - 3 hodiny

V dalším týdnu již dle rozvrhu, tedy 4 hodiny denně.

Jistě si už společně se svými rodiči připravujete pomůcky ze seznamu, který rodiče obdrželi na přípravné schůzce. Pokud ho nemůžete najít, naleznete jej v dubnovém speciálu Zpravodaje pro prvňáčky na webu naší školy (záložka Zpravodaj).

V měsíci květnu proběhlo na obou pracovištích 1. stupně pět lekcí kurzu „Hurá do školy". Všechny děti pracovaly velmi zodpovědně. Několik fotek z kurzu na pracovišti Žákovská naleznete brzy v záložce fotogalerie.

paní učitelka Molnárová

27. 8. 2015 - 21:08

Poslední příspěvky tříd:

Evnírek s prvním sněhem aneb Jak kouzlí led

Envírkovo putování ze světla až do stmívání, tentokrát z Výpřeže.

IV. třída
2015-11-25 09:53:19
Projekt Stromy

Projekt Stromy

V. třída
2015-11-15 19:49:12
Pracovní výchova

Něco málo z Pracovní výchovy.

V. třída
2015-11-15 19:46:25
Harmonizační pobyt

Během harmonizačního pobytu děti navštívily Trojzemí, Lesopark v Jablonci a Libereckou výšinu. 

V. třída
2015-11-15 19:41:30
Jak pracujeme ve skupinách ...

Pár momentek ze skupinové práce:

  • Skládání čtverců z římských a arabských číslic.
  • Pravda a lež o hraničních přechodech, řekách a horách České republiky. Vybíráme jen správné výroky.
  • Jak se staví květ.
  • Dopravní výchova.
IV. třída
2015-11-14 14:33:09
Envírská výprava

Dnešní envírská výprava byla 5 km dlouhá. Využili jsme slunného odpoledne a rychle odjeli pod karlovské nádraží, odkud jsme se vydali kolem NS Karlovské bučiny Vrstevnicovou cestou až do Horní Suché, Ostašova. Cesta nebyla značená, tak jsme volili odbočky podle mapy. Trefili jsme. A to bylo dobře, protože kolem půl páté už soumrak halil les do šeda. Místy jsme měli naspěch. Objevili jsme i novou studánku. Určitě nejvíc jsme si užili šustění bukového a javorového listí pod nohami. Napadala nám tam i snůška bonbónů. Odvážlivci se nechali celí zahrabat do hřejivého listí. A tak víme, jak je ježkům. Na listech javorů jsme si ukázali svraštělku javorovou a na bukových listech objevili zašpičatělé obaly od bejlomorky bukové, která nám připomněla duběnku – žlabatku na dubech.

IV. třída
2015-11-04 18:59:44
III. třída tvoří z přírodnin

Takový krásný obraz vytvořili žáci III. třídy na projektovém dni STROMY :-)

III. třída
2015-11-01 22:18:45
Slavnostní předání nové budovy a hřiště

Fotky z našeho vystoupení při slavnostním předávání nového budovy.

III. třída
2015-10-27 18:56:17
Harmonizační dny

V polovině září jsme celá třída společně vyrazili na harmonizační dny do Mukařova. Celý pobyt byl zaměřený na vztahy ve třídě, vzali jsme do party dva nové spolužáky, hráli spoustu zajímavých her, dozvěděli se o sobě něco nového. Pilovali jsme spolupráci ve skupině. Nechyběli ani sportovní hry, hry v lese a na hřišti pod chatou. Čas zbyl i na společenské a didaktické hry. Poslední večer jsme si z vlastnoručně doneseného dřeva udělali táborák, zazpívali pár písniček, škoda jen, že chladné počasí nás vyhnalo brzy do chaty. V pátek dopoledne jsme zhodnotili náš pobyt a na naší papírovou chatu jsme každý napsali vzkaz naší milé hostitelce. Celou dobu jsme samozřejmě byli pod dohledem našich maskotů Macha a Šebestové, ale i jjejich kouzelného sluchátka, do kterého jsme řekli svá třídní přání.

III. třída
2015-10-27 18:34:12
Vzpomínka na školní výlet ve II.třídě

V galerii malé foto ohlédnutí za ukončením loňského školního roku - výlet do Starých Splavů.

III. třída
2015-10-27 18:30:01