ZŠ Ostašov Křížanská 80, Liberec 20, 460 10. Kontakt - ředitelství školy: 482 712 603, budova 1. stupně: 485 150 642, školní jídelna: 482 712 584
nic
Ředitelství školy: 482 712 603
Budova 1. stupně:
Budova 2. stupně:
485 150 642
702 075 112 
   
Školní jídelna:  482 712 584

Základní škola Liberec - Ostašov

     Ostašovská škola, která náleží svým charakterem ke školám rodinného typu, se rozprostírá v klidném prostředí okrajové části Liberce pod Ještědem. Malá, útulná, vkusně a účelně zařízená a vyzdobená škola na Vás zapůsobí vlídnou atmosférou. Pedagogové v ní působící jsou otevřeni rodičům, chovají se k nim vstřícně, partnersky s nimi komunikují a úzce spolupracují.

     Výuka v Ostašově probíhá v devíti třídách, přičemž budovy obou stupňů jsou oddělené, vzdálené asi 500 m. Budovu I. stupně najdete v Žákovské ulici a chodí do ní žáci 1. - 5. ročníku, je zde také školní družina se zahradou a malým hřištěm. Budova II. stupně leží v Křižanské ulici a navštěvují ji žáci 6. – 9. ročníku. V Machníně probíhá vzdělávání žáků ve dvou třídách 1. až 4. prostupného ročníku. Do 5. ročníku přechází machnínské děti do Ostašova. Žáci v areálu školy v Ostašově využívají dvě hřiště, zahrady, tělocvičnu a stravují se ve školní výdejně.

    Nabídka kvalitního vzdělávání, profesionální pedagogický sbor, nespočet školních akcí a aktivit během celého roku, široká škála volnočasových aktivit, výborně fungující družina, spolupráce s rodiči a jinými institucemi, úspěšné uplatnění absolventů ve studiu i v dalším životě, to vše zachovává škole dobrou pověst.

1. stupeň - Žákovská ulice

1. stupeň - Žákovská ulice

     Naší škole se daří vytvářet takové prostředí a klima, ve kterém se žáci cítí bezpečně, ve kterém žáky učení baví a dává jim to, co potřebují do života. Stěžejním bodem je pro nás orientace na žáka, respekt jeho osobního maxima a individuálních potřeb. K naplňování těchto cílů vede aplikování efektivních vyučovacích metod a forem. Čtyřlístkem nejhojněji využívaných forem výuky na naší škole je kooperativní, činnostní, projektová a frontální výuka. Prostřednictvím takovéto výuky zároveň vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci, respektu a toleranci, a to i žáků integrovaných, stejně jako k budování zdravého sebevědomí.

     Prioritou školy je rovněž výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k čemuž napomáhá prostředí, vybavení a okolí školy. Ke zdravému životnímu stylu motivujeme žáky směřováním samotné výuky, prostřednictvím projektů, školních akcí a výletů i pestrou nabídkou volnočasových aktivit.

     V motivačním názvu našeho školního vzdělávacího programu „Škola pro spokojené a zdravé děti“ se výše zmíněné cíle, koncepce a filosofie školy odráží.

 

2. stupeň - Křížanská ulice
2. stupeň - Křížanská ulice

© 2008 ZŠ Ostašov - Křížanská 80, Liberec 20, 460 10 webdesign Liberec: jezek-web.com
Registrace do katalogů