LoginAktuálně z naší školy:

Spící město - zvuková podoba knihy

Tento týden budou Ester Vele a Matěj Marek nahrávat zvukovou podobu knihy „Spící město“ od Martina Vopěnky. Nahrávání proběhne v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Projekt „Děti čtou nevidomým dětem“ se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti. Hotová zvuková kniha bude slavnostně pokřtěna v obřadní síni liberecké radnice za účasti všech, kteří se na jejím vzniku podíleli.

24. 4. 2017 - 08:04
Barevná 20 - česko - německý festival

V pátek 21. dubna 2017 navštívila VII. třída jednodenní multižánrový česko – německý festival, který se konal v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Dopolední program zahrnoval prezentace škol, jazykové workshopy na téma hravá němčina a promítání filmů a pohádek v německém jazyce s českými titulky. Zúčastnili jsme se promítání Šípkové Růženky (pohádka podle bratří Grimmů) a Velkého snu, což je film, který byl volně natočen podle skutečných události a vypráví o mladém učiteli angličtiny Konradu Kochovi, který dostal nabídku vyučovat angličtinu na německé chlapecké škole v roce 1874 a snažil se žákům představit anglický sport: fotbal. Festival byl součástí Česko – německého kulturního jara 2017.

24. 4. 2017 - 08:04
ZooRiskuj 2017

Stejně jako v loňském roce se trio Jan Vojtíšek, Matěj Marek a Lukáš Martinek probojovalo do velkého finále vědomostní soutěže ZOORiskuj, kterou pořádá Zoo Liberec. V něm klukům chybělo trochu více štěstí na otázky, které by je posunulo na medailové pozice. Sedmé místo v osmičlenném finále kluky mrzelo, ale když vezmeme v potaz, že v celkové výsledkové listině za sebou nechali více jak 60 trojic, je to krásný výsledek.

 

Děkujeme za vzornou reprezentaci.

 

12. 4. 2017 - 12:04
Ukliďme si svět v Ostašově

Jsme moc rádi, že tradiční jarní úklid pořádaný školou se může již druhým rokem opřít o materiální podporu akce Ukliďme svět, která nám zajistila pytle, rukavice, svozové kontejnery.

V týdnu 3. - 7. 4. žáci obou stupňů vyrazí uklízet nepořádek po okolí školy. Víme již roky, že odhození všeho nepotřebného dnes už bohužel není neplecha dětí, ale spíše dospělých. Ti nám stále na hřiště dovážejí suť, do příkopů mrazáky, díly automobilů apod.

Jakoby nebyl už dostatečně známý sběrný dvůr v průmyslové zóně, kam mohou všichni vozit odpad zdarma!

Ony to děti uklidí!! Jak hrozné!!!

Ale my se znovu nedáme a uklidíme Vám.

Vážíme si všech spoluobčanů, kteří v jakémkoli věku přijdou i v sobotu 8. 4. 2017 naši úklidovou akci podpořit, ale i těch, kteří si váží naší práce a chovají se jako my.

Chceme chodit čistou krajinou mezi rozkvetlými keři a vážit si čisté lokality na okraji Liberce.

paní učitelky a žáci ZŠ Křižanská

29. 3. 2017 - 19:03
Děti čtou nevidomým dětem

Děti čtou nevidomým dětem

V úterý 28. března 2017 proběhl konkurz na nahrávání knihy Martina Vopěnky Spící město v malém poslechovém sále v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Konkurz se uskutečnil za přítomnosti režisérky nahrávky Elišky Bejčkové, která si projev dětí nahrála. Tento projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti. Díky zvukovým knihám se seznámí se současnou dětskou literaturou v podání jejich vrstevníků. V neposlední řadě  podporuje čtenářství u dětí základních škol a výchovu k solidaritě s handicapovanými lidmi. Hotová zvuková kniha je pak slavnostně pokřtěna v obřadní síni liberecké radnice za účasti všech, kteří se na jejím vzniku podíleli. Za naší školu se konkurzu zúčastnili Matěj Marek, Ester Vele, Natálie Hejlová, Tereza Dlouhá a Radka Pašková.

29. 3. 2017 - 07:03
Německé muzeum hygieny v Drážďanech

V sobotu 25. března 2017 žáci IV. a VII. třídy navštívili Drážďany. Nejprve jsme šli do Německého muzea hygieny, kde jsme měli možnost se více dozvědět o lidském těle a zdraví. Na ploše kolem 2500 m2 je umístěno přes 1300 klasických i interaktivních exponátů. V muzeu se nacházejí stálé expozice. První expozice je zaměřena na anatomii člověka a nese název Skleněný člověk. Mezi další expozice patří Pohyb, život a umírání, Jídlo a pití, Sexualita, Vzpomínání, myšlení a učení a Krása, pleť a vlasy. Po návštěvě muzea jsme se vydali na prohlídku Altmarktu. Výlet se vydařil. Počasí nám přálo. Všichni jsme se vrátili domů spokojeni a plni zážitků z výletu.

28. 3. 2017 - 06:03
Ostašovské sdílení

Ve středu 15. března 2017 proběhlo v nové budově našeho 1. stupně sdílení s názvem Od předškoláka ke školákovi. Sdílení bylo určeno zájemcům z řad pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ. Organizační tým ve složení Mgr. Bc. Lenka Novotná, Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Mgr. Yvona Molnárová a Jana Hamalčíková připravil pro účastníky nejen bohatý program, ale i výborné zázemí. Účastníci při aktivní týmové práci sdíleli témata jako spolupráce mezi MŠ a ZŠ, nabízené aktivity pro děti a rodiče, programy škol pro předškoláky, smysluplnost jednotlivých aktivit. To vše s ohledem na co nejpohodovější přechod dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ. Také se seznámili s naším programem pro předškoláky „Hurá do školy“ a vyzkoušeli si některé z jeho aktivit. V odpoledním bloku měli účastníci možnost se zúčastnit přednášky Vlasty Hillebrandové, ředitelky MŠ Montessori v Jablonci n. N., lektorky a členky vedení Montessori ČR a seznámit se tak s některými prvky přípravy předškoláků v těchto MŠ. Ze závěrečné reflexe a zpětné vazby účastníků vyplývá smysluplnost této akce i nadšení a spokojenost jednotlivých účastníků.

Děkujeme projektu Pomáháme školám k úspěchu, do něhož je naše škola zapojena, za finanční zajištění tohoto sdílení.

19. 3. 2017 - 17:03
Zachraňujeme s Medvědem

Ve středu 8. března navštívil naše prvňáčky a druháky člen Zdravotnické záchranné služby LK se svým kamarádem Medvědem, aby je seznámil s poskytnutím první pomoci. Na velkém plyšovém medvědovi mohly děti nejen sledovat, ale také si vyzkoušet první ošetření např. při pořezání se, při popáleninách či zlomeninách. Také se naučily, jak zjistit, zda postiženému se udělalo pouze špatně nebo zda je v bezvědomí. V takovém případě je potřeba včas správným způsobem zavolat záchrannou službu, popř. poskytnout první pomoc formou masáže srdce. I toto si mohly děti vyzkoušet, a to přímo na figuríně k tomu určené. Děti byly jednotlivými činnostmi nadšené a byly velmi šikovné. Proto si také v závěru každý odnesl diplom.

19. 3. 2017 - 15:03
Knihovničky

Knihy – to je jedno z témat, které je v současné době aktuální. Často mluvíme o tom, že se v dnešní době již nečte tolik, jako se četlo dříve a že papírové knihy mají velmi efektivní a přesvědčivé náhradníky v elektronických čtečkách knih.

Toto téma není diskutované pouze ve společnosti, ale intenzivně se jím zabývá i naše škola. K rozvoji čtenářství byly díky projektu Pomáháme školám k úspěchu pořízeny elektronické čtečky knih a další pomůcky, ale velký důraz byl kladen zejména na papírovou knihu. Podařilo se nám zajistit poměrně velké množství knih a tak mohly na všech budovách naší školy vzniknout třídní či školní knihovničky.

Každé pracoviště a jeho žáci mají rozdílné potřeby, proto vznikly tři unikátní projekty. V budově prvního stupně v Ostašově má v současné době každá třída svou třídní knihovničku, ve které je umístěno mezi čtyřiceti až sto knihami. Knihy žáci používají nejen ve výuce, ale mají možnost s nimi pracovat i o přestávkách, a pokud mají zájem, mohou si knihy vypůjčit i domů. Také mají žáci možnost knihy komentovat a své komentáře v nich zanechávat, aby si je kdokoli další ze třídy mohl přečíst. Další novinkou byly i notýsky, do kterých si žáci evidují přečtené knihy a ty mohou následně i hodnotit.

 Na budově druhého stupně vznikl čtenářský koutek, který smysluplně využil prázdný prostor podesty. Jsou zde umístěny knihy, které jsou žákům tohoto věku blízké a mohly by je zajímat. I zde je možnost si knihy půjčovat domů. Velkým úspěchem tohoto koutku je, že je živým místem, kde často žáci tráví přestávky a který si postupně i sami pod vedením pedagogů vylepšují.

Na pracovišti v Machníně, které je specifické nižším počtem žáků, jsme se rozhodli vybudovat čtenářský koutek v místnosti počítačové učebny. Vznikl tak unikátní prostor, který spojuje počítačovou učebnu, třídu pro práci ve skupinách a čtenářský koutek. I zde si mohou žáci knihy prohlížet o přestávkách a knihy si půjčovat i domů. Také mají možnost evidovat si svou četbu v zápisnících a vkládat do knih komentáře. Navíc jsme zde za pomoci žáků vytvořili kartotéku knih, která je živou pomůckou pro malé čtenáře, ale i nástrojem při výuce dílen čtení.

Tento čtenářský projekt by nemohl vzniknout bez podpory vedení a všech kolegů. Protože rozvoj čtenářství, jako jedno z velkých témat, je jedním z klíčových bodů i u nás a tak se mohla k pravidelným dílnám čtení připojit i zásoba knih, která je ve výuce i mimo ni velkou výhodou.

Díky všem, kteří se na realizaci knihovniček podíleli.

10. 3. 2017 - 07:03
Ostašovský školní ples

V sobotu 4. března 2017 se uskutečnil tradiční, v pořadí už šestý, ostašovský školní ples.  Těší nás, že o lístky na ples byl velký zájem a podařilo se je během týdne téměř všechny vyprodat.  Od sobotního rána probíhaly ve školní tělocvičně přípravy na slavnostní večer – úklid, příprava stolů, výzdoba. Děkujeme všem, kteří nám přišli s přípravou i úklidem pomoci.  Letošní téma plesu znělo „Cestování po souši i ve vzduchu“ a tomuto tématu odpovídala i výzdoba sálu.  Žákům naší školy se zdařily krásné výtvory, takže tělocvična se přeměnila nejen v taneční sál, ale také ve výstavní galerii. K tanci a poslechu hrála kapela „Každej pes jiná ves“.  Pro vyhládlé a žíznivé tanečníky bylo zajištěno občerstvení.  Nechybělo ani půlnoční představení – bublinová show.  Aby si proměnu naší tělocvičny užili i ti nejmenší, uspořádal pro ně Spolek přátel Ostašova v neděli ráno karneval. Obě akce se vydařily a můžeme se těšit na příští rok, kdy vás všechny srdečně zveme na další ples. Tak pilně trénujte, ať můžete příští rok na tanečním parketu zazářit.

10. 3. 2017 - 06:03

Poslední příspěvky tříd:

Přijímací zkoušky

Držíme palce deváťákům.

 

kolektiv pedagogů 

IX. třída
2017-04-12 12:25:07
Fandění na ZooRiskuj

 

Ve středu 5.4. jsme se vydali povzbudit náš tým na soutěž ZooRiskuj. Ani údery do školního bubínku však klukům nepomohly k lepšímu než sedmému místu.

 

VIII. třída
2017-04-12 12:18:00
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Počátkem února proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, do kterého postoupili ze školního kola dva žáci IX.třídy, a to Kateřina Kiliánová a Jan Vojtíšek.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí, na mluvnickou a slohovou. Každá byla časově omezena a zvlášť hodnocena. Celkové pořadí bylo stanoveno součtem obou částí.

Olympiády se účastnilo 68 žáků ze základních a středních škol Liberecka. Na vynikajícím 16.místě se umístil Jan Vojtíšek a Kateřina Kiliánová skončila v 6.desítce. Oběma našim borcům děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme, zvláště Honzovi, za nádherný úspěch. Jsme rádi, že naše škola opět patřila mezi ty úspěšné.

IX. třída
2017-02-10 08:37:17
Výtvarná výchova na sněhu

Minulý pátek jsme o výtvarné výchově dělali zvířátka nebo postavy ze sněhu. Všichni jsme postavili různé výtvory a moc se nám to povedlo. Paní učitelka Zástěrová nám dala různé barvy, kterými jsme je vybarvili. Sníh byl studený, ale zvládli jsme to!

 

Anna Hájková, 6. třída

VI. třída
2017-01-20 13:56:27
Divadelní představení - Peter Black

Dne 19. 1. 2017 jsme se zúčastnili anglického divadelního představení Peter Black v Domě kultury. Divadlo bylo zajímavé, vtipné a plné angličtiny. Moc jsme tomu nerozuměli, jelikož naše angličtina není tak výborná, ale něco málo jsme přesto pochytili. Už se těšíme na další představení!

 

Nikola Picková, 6. třída

VI. třída
2017-01-19 14:00:42
Návštěvu dílen SŠ Na Bojišti

Dne 17. 1. 2017 s žáky IX. třídy navštívíme dílny a laboratoře Střední školy Na Bojišti. Pod vedením učitelů SŠ a jejich žáků si vyzkoušíme práci v dílnách a seznámíme se s prostředím školy zaměřené na technické obory. 

Sraz v 7:45 u vstupu do areálu SŠ Na Bojišti (ulice Na Bojišti čp. 15). Program začíná v 8:00, končí ve 12:00. Poté se autobusem vrátíme do školy (na 6. a 8. vyučovací hodinu).

S sebou vhodné oblečení na práci v dílnách, přezůvky, svačinu (kdo chce) a lístky na MHD nebo platnou „lítačku“.

IX. třída
2017-01-13 15:13:21
Mražená pracovní výchova
V. třída
2017-01-10 08:23:35
Netradiční nedělní večer
V. třída
2017-01-10 08:20:11
Předvánoční a vánoční čas ve 4. třídě

Dne 14.12. žáci 4. třídy přespávali ve škole. Všechny děti splnily podmínky, aby mohly přespat. Během večera děti hrály různé společenské stolní hry. Mezi nejhranější hry patřily BANG, STORY CUBE, OSADNÍCI a UMÍ PRASE LÉTAT?. Žáci si často vybírali i hry, které neznají nebo je doma nemají. Velkým zážitkem bylo i to, že paní učitelky hrály s nimi. Nakonec dětem dvě hodiny hraní nestačily a další den ráno po probuzení, už hrály zase.

Děti byly natěšené na pizzu, protože ta k přespávání prostě patří. Po večeři následovala kulturní vložka v podání Dáni Krupky, Ondry Ženíška a Matěje Navrátila.

Po vystoupení následoval film „Polární expres“. Většině se film líbil a dýchnul na ně vánoční atmosférou. Poté někteří dali dobrou noc plyšákům a už spali.

Čím dříve děti usnuly, tím dříve také vstaly. Všichni byli vzhůru již o půl sedmé. Ráno jsme posnídali dobroty od maminek. Tímto ještě jednou děkujeme, protože všechny dobroty se snědly a dětem moc chutnaly.

Dne 22.12. jsme si ve třídě rozdávali dárečky. Každý dostal a daroval minimálně jeden dáreček, tím byla spokojenost zaručena. Mezi dárečky se objevilo hodně praktických dárků, které udělaly velkou radost.

Úkolníček, který byl mezi dárky, mohou děti vyplňovat od 2. 1. 2017. A kdo si dal předsevzetí, že nebude zapomínat, tak má i skvělého pomocníka pro plnění cíle.

Přejeme Vám hodně zdraví a mnoho úspěchů v novém kalendářním roce.

IV. třída
2017-01-09 17:26:06
První pomoc při zlomeninách
VIII. třída
2017-01-08 13:35:52