Login

Aktuálně z naší školy:

Dětské hřiště Heřmánková
24. 3. 2015 - 08:03
Hlasování o nejlepší kompoziční malbu na stěnu
23. 3. 2015 - 14:03
Výlet do Žitavy

V sobotu 21. března 2015 žáci 6. až 7. třídy navštívili Žitavu. Naše cesta nejprve směřovala do ZOO, kde jsme si prohlédli různé expozice. Hned za vstupním areálem jsme viděli miniaturní tropikárium. Pak naši pozornost upoutala populární expozice nosálů, kteří mohou po lanech opouštět výběh a nad hlavami návštěvníků přelézat na stromy za cestou a zpět. V centrální části byly výběhy mývalů a kopytníků. Ve spodní části ZOO se nacházela voliéra sov, dravců, pěvců a veverek. Pobyt v ZOO jsme si užívali, bylo nám příjemné, že jsme si mohli některá zvířata pohladit.

23. 3. 2015 - 07:03
Zájezd do Velké Británie

V neděli 29. března vyráží skupina žáků druhého stupně na pobytový zájezd do Velké Británie. Tentokrát se podíváme do Londýna, Oxfordu (univerzitního města), Stratfordu (rodiště Shakespeara) a také si prohlédneme megalitické památky v okolí Stonehenge. Ubytovaní budeme v anglických rodinách v Oxfordu, kde děti budou moci komunikovat s rodilými mluvčími. Procvičí si tak svoje jazykové dovednosti v reálném prostředí.

Odjezd: 29.3.2015 v 14.30 z Rybníčku

Návrat: 3.4.2015 v odpoledních hodinách (rodiče budeme informovat včas z území ČR)

Helena Černá a Markéta Kašparová

 

20. 3. 2015 - 14:03
Máme tu JARO
18. 3. 2015 - 13:03
Beseda s Davidem Vávrou
18. 3. 2015 - 13:03
Vši
13. 3. 2015 - 12:03
Seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2015/16

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

o výsledcích zápisu do prvního ročníku jsme Vás již informovali telefonicky i písemně. V příloze najdete seznam přijatých prvňáčků do obou našich prvních tříd. 

Těšíme se na Vás během dubna na třídních schůzkách budoucích prvňáčků. 

Radek Vystrčil, ředitel školy

20. 2. 2015 - 16:02
Školní kolo Bi a Ch olympiády
17. 2. 2015 - 14:02
Děti čtou nevidomým dětem

Dne 28. ledna 2015 se Štěpán Šuma a Kačka Vaverová zúčastnili výběrového konkurzu pořádaného v rámci projektu "Děti čtou nevidomým dětem". Cílem projektu je nejen vytvoření zvukové knihy pro slabozraké a nevidomé děti, ale také rozvoj dětského čtenářství.

29. 1. 2015 - 08:01

Poslední příspěvky tříd:

Školní recitační soutěž

Letos je se konal již 2. ročník školní recitační soutěže. Konkurence byla veliká a všem vítězům gratulujeme!!

Třída II.M
2015-03-24 08:24:14
Vítání jara u druháčků

Jak druháčci vyháněli Moranu a vítali Jaro.

II. třída
2015-03-21 22:48:11
Barevné dny

Lednová modrá, únorová červená a březnová zelená.

Třída II.M
2015-03-24 08:24:29
Maják o.p.s

Návštěva a program ve sdružení Maják o.p.s

VII. třída
2015-03-10 13:06:44
Účast v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 12.2.2015 proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Akce se uskutečnila v centru Babylon, účastnilo se jí 70 žáků a studentů. I naši školu reprezentovali dva žáci IX.třídy, a to Kristýna Lukešová a Michael Holý. Oba se umístili uprostřed startovního pole, což je úspěchem. Oběma děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.               

Ivo Kulhánek

IX. třída
2015-02-17 14:36:10
Exkurze u HZS

Pololetní dopoledne jsme strávili u HZS v Liberci.

V. třída
2015-02-05 18:24:56
Pololetní spaní ve škole

Ve středu 28. ledna jsme se sešli ve škole ještě jednou, a to v podvečer na spaní ve škole.

V. třída
2015-02-05 18:13:49
Vánoční besídka - fotky

Zavzpomínejme po čase na naši vánoční besídku smile.

V. třída
2015-02-05 17:49:16
1. pololetí ve druhé třídě

Co všechno jsme se naučili v 1. pololetí?

II. třída
2015-02-04 20:20:24
Vyprávěnky čubičky Kvídy - autorské čtení

V pátek jsme přivítali pana spisovatele Petra Holána, který nám představil svoji knížku "Poslední vyprávěnky Čubičky Kvídy".

Třída I.M
2015-01-27 10:12:55