Login

Aktuálně z naší školy:

Závislosti a naše děti!

Dne 18. 12. 2014 proběhne v učebně 8. třídy od 18:00h beseda určená pro rodičovskou veřejnost. Diskutovat budeme o různých typech závislostí ohrožujících naše děti.

 

Metodik prevence 

Mgr. Michal Bolek

15. 12. 2014 - 22:12
Práce s třídními kolektivy

Ve dnech 19. až 21. 1. 2015 proběhnou v době vyučování na naší škole aktivity zaměřené na sociální rozvoj třídního kolektivu, budování vzájemných vztahů mezi žáky a rozvíjení komunikace ve třídě. Celý program se uskuteční pod odborným vedením lektorů ze společnosti Odyssea. V pondělí 19. 1. se budou lektoři věnovat 7. třídě, následný dvoudenní program je určený žákům 5. ročníku.

 

Metodik prevence

Mgr. Michal Bolek 

15. 12. 2014 - 21:12
Třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče,

dne 8. 1. 2015 proběhnou v 16:30 třídní schůzky pro rodiče žáků 9. ročníku s informacemi o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016.

 

Mgr. Martina Krupková

 

15. 12. 2014 - 21:12
Výsledky voleb do školské rady

Vážení voliči, 

vyhlašuji výsledky voleb do školské rady, které se konaly 28. 11. 2014.

Zvolený zástupce z řad oprávněných osob (zákonných zástupců nezletilých žáků):  

  • Radka Volštátová
  • Náhradník: Michaela Imlaufová 

Zvolený zástupce z řad pedagogů:

  • Mgr. Lenka Jaklová

Děkuji všem voličům za účast ve volbách.

Mgr. Michal Bolek, předseda volební komise

2. 12. 2014 - 12:12
Den ve škole za 1. republiky

V pátek 28.11.2014 proběhl na druhém stupni naší školy zajímavý projekt "Školní den za 1. republiky". Učitelé připravili zvláštní rozvrh s předměty, které se tehdy učily - Počty s jednoduchým účetnictvím, Jazyk anglický, Přírodozpyt, Krasopis, Jazyk český s naukou o písemnostech, Zeměpis. Reakce dětí byly výborné, celou atmosféru podpořily dobovým oblečením. Učitelé nezůstali pozadu a přišli ve vhodném oblečení, používali dobové pomůcky a vycházeli z tehdejšího školního řádu. 

Žákům se projekt líbil, prožili si den ve škole za 1. republiky. Děkujeme dětem, že se aktivně podílely na průběhu projektového dne. Velký dík patří také garantce projektu paní učitelce H. Černé.

 

28. 11. 2014 - 15:11
Páteční projektová výuka

V pátek 28. 11. 2014 na druhém stupni proběhne, v rámci oslav dvousetletého výročí školy, projektový den „Škola za první republiky“. Žáci budou mít změněn rozvrh – vyučovány budou předměty Krasopis, Jazyk vyučovací s naukou o písemnostech, Počty s jednoduchým účetnictvím, Přírodozpyt a Jazyk anglický.

Prosíme všechny, aby v pátek popustili uzdu své fantazii a dorazili v dobovém oblečení.

27. 11. 2014 - 10:11
! VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY !

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám oznámit, že došlo ke změně termínu.

Volby do ŠKOLSKÉ RADY za rodiče proběhnou dne 28. 11. 2014 od 17:00 - 18:00h v budově II. stupně.

 


Předseda volební komise

Mgr. Michal Bolek

25. 11. 2014 - 13:11
Projektový den – stará řemesla v Ostašově
23. 11. 2014 - 09:11
Den otevřených dveří a rozsvícení stromečku
22. 11. 2014 - 10:11
Výhra na GIS Day 2014

V Krajské vědecké knihovně byla dnes 19.11.2014 slavnostně předána cena Kateřině Bencové z 5. třídy. Umístila se na 3. místě v kategorii jednotlivců ve výtvarné soutěži s názvem Nové světy. Akce je pořádána v rámci GIS DAY 2014. Děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme další úspěchy.

22. 11. 2014 - 10:11

Poslední příspěvky tříd:

Spaní ve škole

Sraz na vánoční spaní ve škole dne 18. 12. 2014 v 19:00h. 

S sebou: hygienické potřeby, spacák, pití, cukroví, peníze na pizzu a něco dobrého k snídani.

V pátek se všichni zúčastníme výuky dle upraveného rozvrhu.  

 

Třídní učitel

Mgr. Michal Bolek

VIII. třída
2014-12-16 22:48:27
Olympiáda F a Ch
VI. třída
2014-12-15 09:53:53
Čertovská škola

složení zkoušek malých čertů

III. třída
2014-12-14 23:24:12
divadlo

"Láska rohatá"

III. třída
2014-12-14 22:50:35
Střípky z předvánočních dní ...

Prosincové dny nám ve škole zpříjemňuje nejen vánoční stromeček, ale také betlémy z rodinné soutěže. Školu jsme si provoněli cukrovím, na kterém se každý podílel a spolu s rodiči se do něj po besídce pustíme. U některých se pod stromečkem objeví i ručně vyráběné dárečky ze svíčkárny. Pomalu ujídáme dobroty z adventního kalendáře a moc se těšíme na očekávaný Štědrý den.

Třída I.M
2014-12-13 19:41:16
Střípky z předvánočních dní ...

Prosincové dny nám ve škole zpříjemňoval nejen vánoční stromeček, ale také betlémy z rodinné soutěže. Školu jsme si provoněli cukrovím, na kterém se každý podílel a spolu s rodiči se do něj po besídce pustíme. U některých se pod stromečkem objeví i ručně vyráběné dárečky ze svíčkárny. Ujídali jsme dobroty z adventního kalendáře, očekávané Vánoce se blížily a poslední školní den v roce 2014 jsme si společně rozbalili dárky, zahráli hry a s přáním veselých Vánoc jsme se rozutekli na prázdniny.

Třída II.M
2014-12-19 15:51:44
Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 10.12.2014 psali vybraní žáci IX.třídy Olympiádu v českém jazyce, která se skládala ze dvou částí, a to slohové a gramatické. Do okresního kola postupují dva nejúspěšnější řešitelé. Na 1.místě a prvním postupujícím je Michael Holý a druhá skončila Kristýna Lukešová. Všem řešitelům děkujeme a blahopřejeme postupujícím, kteří se v lednu zúčastní okresního kola.

                                                                                                                                Ivo Kulhánek

IX. třída
2014-12-11 11:29:28
Mikuláš a čerti

Žáci IX.třídy se v pátek 5.12.2014 převlékli do kostýmů Mikuláše, andělů a čertů. Jakmile byli připraveni, tak vyrazili za mladšími spolužáky, nejprve na 1.stupeň. Postupně prošli všechny třídy 1.stupně, děti jim předvedly, co se naučily, někde zazněla básnička, jinde písnička. Dětem i paním učitelkám se vystoupení deváťáků velmi líbilo.

Pak se Mikuláš a jeho družina přemístili na 2.stupeň. Zde opět navštívili jednotlivé třídy. Tady už bylo recitování a zpívání horší. Snad stud a tréma.

Nakonec se vše vydařilo, dětem se to velmi líbilo, deváťáci byli pochváleni učiteli a hrdě odcházeli domů, jelikož se jim něco povedlo.

                                                                                                                                      Ivo Kulhánek

IX. třída
2014-12-11 11:18:01
Biologická olympiáda CD
VI. třída
2014-12-08 13:12:26
Advent a čertovská škola v I. třídě

V pondělí 1. 12. jsme společně vstoupili do období adventu - pro děti to hlavně znamená, že Vánoce jsou opravdu blízko. Aby nám to lépe utíkalo, připravili nám naši kamarádi a patroni z IX. třídy krásný adventní kalendář v podobě naší školy.

I. třída
2014-12-08 07:38:18