Ostašov - Křížanská

Objednávání obědů pro pracoviště Křížanská, Žákovská

Objednávací box v budově školy

Internet - objednávání probíhá na serveru www.strava.cz. K přihlášení potřebujete znát číslo jídelny (č. 4917), uživatelské jméno a heslo.

Funkce objednávání přes server www.strava.cz vám umožní:

  • přihlašovat a odhlašovat obědy (uzavírka v 14:00 hodin)
  • volit v nabídce jídel
  • kontrolovat finanční operace na kontě žáka a sledovat čerpání obědů

Odhlašování obědů

Svým dětem můžete oběd na následující den odhlásit telefonicky, přes internet nebo písemně. Vždy do 14:00 hodin, u vedoucí školní výdejny Radky Volštátové, tel. 725 448 664.

Žáky 1. - 4. třídy odhlašují pouze rodiče. Žáci 5. - 9. třídy si mohou odhlásit oběd sami u objednávacího boxu. V případě nemoci odhlašují rodiče.

V případě nemoci, nebo jiné nepřítomnosti již nelze oběd ráno odhlásit, neboť je z předešlého dne objednaný. V tento den si oběd můžete vyzvednout do vámi přinesených jídlonosičů v době od 11:30 - 12:00 hodin. V dalších dnech nemoci je povinnost rodičů oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, je zákonný zástupce povinen uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši tj. včetně režijních nákladů hrazených zřizovatelem (vyhláška č. 107/2005 Sb.)

Platby stravného

Trvalý příkaz  - číslo účtu 5512902/0800 u České spořitelny, platba do 15. dne v měsíci (platba na aktuální měsíc). Vzniklé přeplatky vám budou na konci školního roku vráceny na váš účet.

Hotově - vždy poslední tři dny v měsíci (platba na následující měsíc), datum a čas naleznete na stránkách školy www.zsostasov.cz v kolonce jídelna a je vyvěšen v budově prvního a druhého stupně.