Machnín - Heřmánková

Objednávání obědů

Papírová forma - na základě vytištěného jídelníčku na celý měsíc

Odhlašování obědů

Svým dětem můžete oběd na následující den odhlásit telefonicky, přes internet nebo písemně do 13:00 hodin. Tel. 775 891 289, paní Šimková. V případě nemoci, nebo jiné nepřítomnosti již nelze oběd ráno odhlásit, neboť je z předešlého dne objednaný. V tento den si oběd můžete vyzvednout do vámi přinesených jídlonosičů v době od 11:30 - 12:00 hodin. V dalších dnech nemoci je povinnost rodičů oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, je zákonný zástupce povinen uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši tj. včetně režijních nákladů hrazených zřizovatelem (vyhláška č. 107/2005 Sb.)

Platby stravného

Trvalý příkaz  - číslo účtu 5512902/0800 u České spořitelny, platba do 15. dne v měsíci (platba na aktuální měsíc). Vzniklé přeplatky vám budou na konci školního roku vráceny na váš účet.

Hotově  - vždy poslední dny v měsíci. Informace o platbě a ceně dostanou strávníci v úkoláčku.