Machnín - Heřmánková

Objednávání obědů pro pracoviště Heřmánková

Internet - objednávání probíhá na serveru www.strava.czK přihlášení potřebujete znát číslo jídelny (č. 4917), uživatelské jméno (jmeno.prijmeni (dítěte)) a heslo (bude/bylo zasláno na vámi uvedený email při aktivaci objednávání internetem).

Funkce objednávání přes server www.strava.cz vám umožní:

  • přihlašovat a odhlašovat obědy (uzavírka v 14:00 hodin)
  • volit v nabídce jídel
  • kontrolovat finanční operace na kontě žáka a sledovat čerpání obědů

Odhlašování obědů

Svým dětem můžete oběd na následující den odhlásit telefonicky 725 448 664, přes internet www.strava.cz nebo e-mailem radka.volstatova@zsostasov.cz, vždy do 14:00 hodin.

Žáky 1. - 5. třídy odhlašují pouze rodiče. 

V případě nemoci, nebo jiné nepřítomnosti již nelze oběd ráno odhlásit, neboť je z předešlého dne objednaný. V tento den si oběd můžete vyzvednout do vámi přinesených jídlonosičů v době od 11:15 - 12:00 hodin. V dalších dnech nemoci je povinnost rodičů oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, je zákonný zástupce povinen uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši tj. včetně režijních nákladů hrazených zřizovatelem (vyhláška č. 107/2005 Sb.)

Platby stravného

Trvalý příkaz  - číslo účtu 5512902/0800 u České spořitelny, platba do 15. dne v měsíci (platba na aktuální měsíc). Vzniklé přeplatky vám budou na konci školního roku vráceny na váš účet.

Hotově - vždy poslední tři dny v měsíci (platba na následující měsíc), datum a čas naleznete na stránkách školy www.zsostasov.cz v kolonce jídelna a je vyvěšen v budově škol. Platby probíhaji v kanceláři vedoucí školního stravování (budova 2. stupně, Křížanská 80).