Jídelna MŠ

Vedoucí školního stravování (ZŠ i MŠ): Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
E-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz
Vedoucí kuchařka: Drešerová Michala
Kuchařka: Foitová Monika

Objednávání/odhlašování stravy (přesnídávek, obědů a svačinek)

Pokud si stravu nedokážete včas odhlásit, máte možnost první den nepřítomnosti dítěte stravu vyzvednout do vámi přinesených jídlonosičů v době od 11:30 - 13:30 hodin (netýká se přesnídávek a svačinek). V dalších dnech nemoci je povinnost rodičů stravu odhlásit. 

Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění. Proto je nutné i ve vlastním zájmu dbát na včasné odhlášení stravy.

V případě úplného odhlášení (odchod ze školy, nemoc, ozdravovna apod.), žádáme o písemné sdělení, neboť průběžně informujeme Krajský úřad libereckého kraje.

Zajímavosti z naší jídelny 

„PRŮBĚŽNÉ RANNÍ SVAČINKY". Ranní svačina probíhá v čase 8:10 - 9:00 hodin, kdy děti samy a v různých časech odchází ze tříd do jídelen. V jídelnách na děti dohlíží paní asistentky, jinak je tedy vše na nich :-).

Dětičky mají na stolečcích připravené talíře s různým druhem ovoce nebo zeleniny a je pouze na nich co si nandají na svůj talířek. Na stolečcích jsou také malé džbánky s pitím, dítě si pouze vezme hrneček a samo si pití nalévá. Dále si donese ke stolečku na talířku pomazánku v mističce, chléb a příborový nůž a opět se samo obbslouží.

Je úžasné vidět jejich samostatnost, důležitost, šikovnost a neskutečný pokrok :-).

Velká chlouba pro nás je, že jako jedna z mála školek v Libereckém kraji vlastníme stříbrný certifikát „Skutečně zdravá škola" a to za komplexní přístup ke zdravému stravování.

V naší mateřské školce poskytujeme dětem celodenní plnohodnotnou a vyváženou stravu dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Strava je obohacena o neslazené nápoje, mléka, mošty, bylinkové a ovocné čaje. Děti mají denně nabídku čerstvého ovoce a zeleniny. V průběhu celého dne mají děti na třídách zajištěn pitný režim. Našim velkým cílem je podpora českých pěstitelů a chovatelů.

                                                                                                                                                                         

Aktuální jídelníček naleznete na serveru naší školy www.zsostasov.cz nebo na www.strava.cz.

Dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem.