Jídelna MŠ

Vedoucí školního stravování (ZŠ i MŠ): Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
E-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz
Vedoucí kuchařka: Drešerová Michala
Kuchařka: Foitová Monika

Objednávání/odhlašování stravy (přesnídávek, obědů a svačinek)

Pokud si stravu nedokážete včas odhlásit, máte možnost první 2 dny nepřítomnosti dítěte stravu vyzvednout do vámi přinesených jídlonosičů v době od 10:45 - 12:30 hodin (netýká se přesnídávek a svačinek). V dalších dnech nemoci je povinnost rodičů stravu odhlásit. 

Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění. Proto je nutné i ve vlastním zájmu dbát na včasné odhlášení stravy.

V případě úplného odhlášení (odchod ze školy, nemoc, ozdravovna apod.), žádáme o písemné sdělení, neboť průběžně informujeme Krajský úřad libereckého kraje.

Novinky z jídelny 

Od září letošního roku, jsme nově spustili ,,PRŮBĚŽNÉ RANNÍ SVAČINKY". Svačina probíhá v čase 8:10 - 9:00 hodin, kdy děti sami a v různých časech odchází ze tříd do jídelen. V jídelně je tedy vše na nich :-), počínaje nandáním potravin na talířek, nalití pití do hrnečku, usazení ke stolu, konzumaci a úklidu. Poté se vrací zpět do tříd. Je úžasné vidět jejich samostatnost, důležitost a šikovnost :-).

Jako jedna z mála školek v Libereckém kraji se také můžeme pochlubit stříbrným certifikátem Skutečně zdravá škola a to za komplexní přístup ke zdravému stravování.

V naší mateřské školce poskytujeme dětem celodenní plnohodnotnou a vyváženou stravu dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Strava je obohacena o neslazené nápoje, mléka, mošty, bylinkové a ovocné čaje. Děti mají denně nabídku čerstvého ovoce a zeleniny. V průběhu celého dne mají děti na třídách zajištěn pitný režim. Našim velkým cílem je podpora českých pěstitelů a chovatelů.

                                                                                                                                                                         

Aktuální jídelníček naleznete na serveru naší školy www.zsostasov.cz nebo na www.strava.cz.

Dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem.