Jídelna MŠ

Informace o stravování po dobu rekonstrukce MŠ:

Stravování nám bude zajištěno firmou GASTRON.

 Stravné:

  Kč/měsíc
děti 3–6 let 680 Kč
děti s odkladem šk.docházky 720 Kč

 

Platba stravného je splatná do 15. dne v měsíci na číslo účtu 5522182/0800.

Celodenní stravné bude i nadále 34 Kč (děti 3-6-let) a 36 Kč (děti s odkladem školní docházky).

Ve 14 hodin se objednávají jídla na následující den a již není možné objednávku zrušit. Pokud dítě následující den nepřijde do školky, je možné si objednané jídlo odnést v jídlonosiči a to v době od 11:00 – 12:00.

Na druhý a další den je rodič povinen jídlo odhlásit. V opačném případě mu bude účtována plná cena jídla – tedy 65 Kč.

Dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Vedoucí školního stravování: Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
e-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz

 

ČERVENÁ TŘÍDA - OSTAŠOV

Svačiny a přesnídávky budou děti dostávat ve škole na Žákovské ulici.

Oběd se bude vydávat ve školní výdejně v Křižanské ulici, děti budou na oběd docházet.

Svým dětem můžete jídlo odhlásit telefonicky nebo SMS na čísle 725 448 664, a to pouze na následující dny, vždy do 14 hodin.

 

ŽLUTÁ TŘÍDA - MACHNÍN

Stravování bude probíhat ve školní výdejně – ve stejné budově.

Svým dětem můžete jídlo odhlásit telefonicky nebo SMS na čísle 725 448 664, a to pouze na následující dny, vždy do 14 hodin.