Jídelna MŠ

Vedoucí školního stravování (ZŠ i MŠ): Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
E-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz
Vedoucí kuchařka: Drešerová Michala
Kuchařka: Foitová Monika

Děti MŠ mají zajištěno celodenní stravování: přesnídávka, oběd, svačina. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla s přílohou, případně salátu, ovoce, zákusku.  V průběhu celého dne mají děti zajištěn pitný režim. 

Aktuální jídelníček naleznete na serveru naší školy www.zsostasov.cz nebo na www.strava.cz.

Dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Objednávání /odhlašování stravy (přesnídávek, obědů a svačinek)

Internet – objednávání/odhlášení probíhá na serveru www.strava.cz. 

K přihlášení potřebujete znát číslo jídelny (č. 4917), uživatelské jméno (jmeno.prijmeni (dítěte)) a heslo (bude/bylo zasláno na vámi uvedený email při aktivaci objednávání internetem).

Funkce objednávání přes server www.strava.cz vám umožní:

  • přihlašovat a odhlašovat stravu (uzavírka v 14:00 hodin)
  • kontrolovat finanční operace na kontě strávníka
  • odhlásit dopolední přesnídávku (např. návštěva lékaře), odpolední svačinu (např. odchod po obědě)

Odhlašování stravy

Svým dětem můžete stravu na následující den odhlásit přes internet, telefonicky nebo emailem. Vždy do 14:00 hodin, u vedoucí školního stravování.

V případě nemoci, nebo jiné nepřítomnosti již nelze oběd ráno odhlásit, neboť je z předešlého dne objednaný. V tento den si oběd můžete vyzvednout do vámi přinesených jídlonosičů v době od 11:15 - 12:00 hodin (netýká se přesnídávek a svačinek). V dalších dnech nemoci je povinnost rodičů stravu odhlásit. V opačném případě vám bude účtována plná cena jídla – tedy 65 Kč.

Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění. Proto je nutné i ve vlastním zájmu dbát na včasné odhlášení stravy.

V případě úplného odhlášení (odchod ze školy, nemoc, ozdravovna apod.), žádáme o písemné sdělení, neboť průběžně informujeme Krajský úřad libereckého kraje.