Projekty MŠ

Mateřská škola je zapojena do projektů:

 Skutečně zdravá škola

"Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti. Nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život."

V listopadu 2018 jsme získali stříbrný certifikát "Skutečně zdravá škola"

 Rodiče vítáni

"Rodiče vítáni je online magazín o všem podstatném ve vzdělávání, zdaleka nejen pro rodičovskou veřejnost. Děti má v rodině koneckonců každý. Rodiče vítáni je také projekt certifikace škol. Značka pro školy otevřené rodičům. Značka, podle které poznáte dobrou školu."

Ekoškola

"Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro žáky pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Žáci zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí."