Základní informace

Informace o platbách stravného a školného ve školním roce 2019/2020

Stravné:

  Kč/měsíc
děti 3–6 let 680 Kč
děti s odkladem šk.docházky 720 Kč

V případě mimořádného odchodu dítěte po obědě není nárok na náhradu za odpolední svačinu.

Odhlášení dítěte ze stravy musí být provedeno do 8:00. V případě, že dítě není omluveno, platba stravného se započítává v plné výši.

 

Školné (úplata za vzdělávání):

Školné je stanoveno ve výši 712 Kč/měsíc.

 

 Platby (stravné, školné) jsou splatné do 15. dne v měsíci na číslo účtu 5522182/0800.