Úvod

Úvod
O nás
Mateřská škola se nachází v klidné části města Liberce Ostašov. V blízkosti jsou lesy, pole a louky, což umožňuje pedagogům i dětem celoročně pozorovat přírodu a u dětí rozvíjet kladný vztah k přírodě. 
Školku navštěvuje celkem 93 dětí, které jsou rozdělené do čtyř tříd. V novém pavilonu se nachází Žlutá třída, kterou navštěvuje 23 dětí. V prvním patře téhož pavilonu je třída Zelená pro 22 dětí a Modrá, která je pro 24 dětí. Červená třída se nachází ve staré budově a je pro 24 dětí.  

Jak to u nás chodí?
Centra aktivit : Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.
Podpora jedinečnosti : Vyučující nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce.
Svoboda a zodpovědnost : Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.
Vlastní pravidla : Děti si společně s vyučujícím vytvářejí pravidla, která jsou pozitivně formulována a aktivně používána.
Cesta je cíl : Proces učení a reflexe práce jsou pro nás stejně důležité jako výsledek.
Vstřícnost a respekt : Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.
Svět v souvislostech : Vzdělávací program probíhá v blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku.

To vše souzní s programem Začít spolu, ve kterém pracujeme a mezi jehož přednosti se řadí:

  • podnětné prostředí, které svou pestrostí umožňuje maximálně rozvíjet potenciál dětí
  • individuální přístup k dětem, respektování osobnosti dítěte, rozvoj na základě jeho předností tak, aby mělo chuť dále se učit
  • způsob práce s dětmi, skupinová a kooperativní práce, vedoucí zejména k samostatnosti, tvořivosti, schopnosti řešit problémy
  • spolupráce s rodinou, protože rodina je pro dítě to nejdůležitější a má nezastupitelnou roli

Více informací o programu Začít spolu naleznete ZDE

Telefon na omlouvání dětí:   734 358 155

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu:  Bc. Dana Drašar

Souhrnné informace o aktuálním provozu MŠ naleznete ZDE 

Harmonogram školního roku 2022/2023 naleznete ZDE