Úvod

Úvod
O nás
Mateřská škola se nachází v klidné části města Liberce Ostašov. V blízkosti jsou lesy, pole a louky, což umožňuje pedagogům i dětem celoročně pozorovat přírodu a u dětí rozvíjet kladný vztah k přírodě. 
Školku navštěvuje celkem 90 dětí, které jsou rozdělené do čtyř tříd. V novém pavilonu se nachází Žlutá třída, kterou navštěvuje 18 dětí. V prvním patře téhož pavilonu je třída Zelená a Modrá, které jsou pro 24 dětí. Červená třída se nachází ve staré budově a je pro 24 dětí. Třídy jsou věkově homogenní. 
 

Mateřská škola pracuje v programu „Začít spolu“

Cíl programu: Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí.

Jak to u nás chodí?
Centra aktivit : Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.
Podpora jedinečnosti : Vyučující nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce.
Svoboda a zodpovědnost : Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.
Vlastní pravidla : Děti si společně s vyučujícím vytvářejí pravidla, která jsou pozitivně formulována a aktivně používána.
Cesta je cíl : Proces učení a reflexe práce jsou pro nás stejně důležité jako výsledek.
Vstřícnost a respekt : Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.
Svět v souvislostech : Vzdělávací program probíhá v blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku.

Telefon na omlouvání dětí:   734 358 155

Koordinátor rekonstrukce MŠ: Hynek Šabata 

Kontaktní osoba:  Bc. Dana Drašar

Souhrnné informace o aktuálním provozu MŠ naleznete ZDE 

Harmonogram školního roku 2021/2022 naleznete ZDE

Kalendář akcí