Platby (školné, stravné)

Informace o platbách školného a stravného ve školním roce 2023/2024

Vedoucí školního stravování (ZŠ, MŠ): Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
e-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz

Způsob úplaty školného a stravného:

Hotově: v budově MŠ

Číslo účtu: 5522182/0800 (do 15. dne příslušného kalendářního měsíce)

Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte

Školné (úplata za vzdělávání):

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje za úplatu. Pro školní rok 2023/24 je ředitelem školy stanovena výše úplaty 969 Kč měsíčně.

Úplatu (školné) neplatí děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Stravné:

Věkové kategorie MŠ

 Děti do 6 let                                                                                                  Děti s odkladem školní docházky

přenídávka 13 Kč   přesnídávka 14Kč
oběd 22 Kč   oběd 23 Kč
svačina 11 Kč   svačina 11 Kč

Stravné: více informací zde

Výše stálých měsíčních plateb:

Děti od 3 do 6 let: 969 Kč školné + 920 Kč stravné, celkem 1889 Kč

Děti od 6 let (předškolní): 0 Kč školné + 920 Kč stravné, celkem 920 Kč (školné neplatí)

Děti od 7 let (s odkladem školní docházky se zvýšenou cenou za stravné): 0 Kč školné + stravné 960 Kč, celkem 960 Kč (školné neplatí)