Platby (školné, stravné)

Informace o platbách školného a stravného ve školním roce 2020/2021

Vedoucí školního stravování (ZŠ i MŠ): Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
e-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz

Způsob úplaty školného a stravného:

Hotově: v budově 2. stupně (v posledním týdnu starého měsíce, datum upřesněn na webu školy)

Číslo účtu: 5522182/0800 (do 15 dne příslušného kalendářního měsíce)

Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte

Školné (úplata za vzdělávání):

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje za úplatu. Pro školní rok 2020/21 je ředitelem školy stanovena výše úplaty 776 Kč měsíčně.

Úplatu (školné) neplatí děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Stravné:

Věkové kategorie MŠ

 Děti 3-6 let                                                                                                  Děti s odkladem školní docházky

přenídávka 8 Kč   přesnídávka 9 Kč
oběd 19 Kč   oběd 20 Kč
svačina 7 Kč   svačinka 7 Kč

Stravné: více informací zde

Výše stálých měsíčních plateb:

Děti 3 - 6 let: 776 Kč školné + 680 Kč stravné, celkem 1456 Kč

Děti předškolní: 680 Kč stravné, celkem 680 Kč (školné neplatí)

Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné: stravné 720 Kč, celkem 720 Kč (školné neplatí)