Zápis do MŠ

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

 1.fáze – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

19.4. – 10. 5. 2021 – ONLINE!!! 

Prostřednictvím webového portálu statutárního města Liberce: https://zapisyms.liberec.cz/

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Vytištěnou a podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi – sběr žádostí.

 

2.fáze – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

11.5. – 13. 5. 2021 v ZŠ a MŠ Ostašov

Přihlášky můžete odevzdávat:

1) do poštovní schránky (poštou nebo odnést): Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace, Křižanská 80, 460 10, Liberec

2) pomocí datové schránky: fvtmn8e

3) osobně v ředitelně ZŠ Křižanská 80, Liberec, 46010, ve dnech 11.5.-13.5. 2021, vždy do 15:30 hod. nebo po telefonické domluvě s paní Čermákovou na čísle: 604299077

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

3.fáze – VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

od 19. 5. 2021

Vyhodnocení žádostí můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Za tým ZŠ a MŠ Ostašov Radek Vystrčil, ředitel školy