Základní informace

Základní informace

Základní informace ke stravování Vašich dětí.

ZŠ  a MŠ Ostašov je komplex 4 budov, ale né v každé budově je možmost stravování a vaření.

 

Základní škola disponuje dvěma výdejnami. Výdejnou na 2. stupni ZŠ, kde se stravují strávníci z 1. a 2. stupně a výdejnou v Machníně, kde se stravují děti ZŠ Machnín.

Do obou výdejen jsou obědy dováženy firmou GASTRON. Cílem firmy je připravit strávníkům chutné pokrmy, se zaměřením na zdravou výživu.

Žáci ZŠ mají možnost výběru ze tří jídel. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla s přílohou, případně salátu, ovoce, zákusku.

 

V budově MŠ se jídlo vaří, děti mají zajištěno celodenní stravování: přesnídávka, oběd (polévka, hlavního jídla s přílohou, případně salát, ovoce, zákusek), svačina.

Nakupujeme čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny. Našim cílem je podpora pěstitelů a chovatelů z našeho nebo sousedních regionů.

 

Aktuální jídelníček naleznete na serveru naší školy www.zsostasov.cz nebo na www.strava.cz.

Dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Vedoucí školního stravování (ZŠ i MŠ): Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
e-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz

 

Podrobné informace o objednávání, odhlašování a platbách naleznete v levém menu dle zvoleného pracoviště.

 

Věkové kategorie ZŠ

Podle zákona č. 561/2004 SB., vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci rozděleni do tří kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce.

 1. kategorie   7 - 10 let   cena oběda 34 Kč   měsíční platba 680 Kč 
 2. kategorie  11 - 14 let cena oběda 36 Kč  měsíční platba 720 Kč
 3. kategorie  15 let a výše cena oběda 38 Kč  měsíční platba 760 Kč

Věkové kategorie MŠ

 Děti 3-6 let                                     Děti s odkladem školní docházky

přenídávka 13 Kč   přesnídávka 14 Kč
oběd 22 Kč   oběd 23 Kč
svačina 11 Kč   svačinka 11 Kč

Kalendář akcí

29.6. – 1.9.

29.6.2024 – 1.9.2024

Přejeme vám krásné prázdniny, léto plné zážitků a budeme se na vás těšit 2. 9. 2024. 

Provoz ŠD je po dobu hlavních prázdnin přerušen. 

MŠ je v prázdninovém provozu.