5. M

Lenka Drtilová
Mgr. Lenka Drtilová Třídní učitel Učitelka 1. stupeň
O třídě

Ve školním roce 2021/2022 pracujeme v propojení 4. a 5. ročníku. Třídu navštěvuje 20 dětí, z toho je 9 dívek a 11 chlapců. 

I tento rok pokračujeme v práci v programu Začít spolu. Děti se učí ve výukových blocích a pracují v tzv. Centrech aktivit. Díky tomuto programu a používaným metodám se snažíme vést děti k samostatnosti, radosti z poznávání, vzájemné spolupráci, hodnocení práce a pokroku svého i svých spolužáků. V našem každodenním snažení nám pomáhají paní učitelka Lenka Drtilová a paní asistentka Jiřina Pelcová. Ve třídě dále vyučuje paní učitelka Tereza Michálková a Pavla Beňová.

Kalendář akcí

6:45 – 17:05

Sraz v 6:45 na stanovišti Student Agency; odjezd v 7:00. Návrat v 17:05 tamtéž. S sebou: jídlo a pití na celý den, vhodné oblečení a obuv, přiměřené kapesné, pero + malý zápisníček, mobilní telefon.

Představení Lišák Renard. Na sebe slušnější oblečení; s sebou učení na 5. a 6. hodinu. Vybíráme 70 Kč.

S žáky 4. a 5. třídy z Ostašova. Dopoledne trávíme v Ostašově a týká se to všech dětí. Na sebe sportovní oblečení, s sebou svačinu a pití.