1. M

Mgr. Alena Leksová Třídní učitel Učitelka 1. stupeň
O třídě

Ve školním roce 2018/2019 je v 1. třídě 12 žáků - 6 dívek a 6 chlapců. Tato třída je spojena ještě v 2.M. Celkově je ve třídě 21 žáků. 

 

V první a druhé třídě se můžeme pyšnit prvky vzdělávacího systému Začít spolu. Od září děti pravidelně pracují jednu hodinu denně v Centrech aktivit (centrum matematika, centrum čtení, centrum psaní, centrum pokusy a objevy a centrum ateliér). Centra provádí každý týden jedno téma. Práce v centrech je skupinová i individuální a pomáhá ke kooperaci mezi děti. Centra jsou zakončena společným hodnotícím kruhem, kde každé dítě má možnost říci ostatním co se mu dařilo, s čím měl problém a také dát ostatním doporučení.

Kalendář akcí

29.3. – 30.3.

29.3.2019 – 30.3.2019

KVK Liberec si tento rok opět připravila pro naše děti noční čtenářské dílny. Kdo rád čte, tvoří a povídá si o knížkách, je vítán. Účast je podmíněna zájmem o knihy a vhodným chováním.

V úterý 9. 4. 2018 od 8:00 - 17:00 se otevřou dveře naší školy pro všechny, kteří mají zájem se podívat pod pokličku výuky na ZŠ Ostašov. Návštěvníky čeká program s prohlídkou prostor a ukázkami vyučování. Zhlédnout můžete i badatelskou nebo párovou výuku a další aktivity.

Na všech budovách školy Vám budou k dispozici pedagogičtí pracovníci, kteří budou připraveni odpovídat na Vaše dotazy.

Kdy bude zápis? 

Zápis do libereckých základní škol bude probíhat ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin. V tomto termínu proběhnou zápisy i na naší škole, a to na obou pracovištích - v Ostašově i v Machníně. 

Kdo má jít k zápisu?

  1. Děti, které do zahájení školního roku 2019/20 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8. 2013).
  2. Děti po odkladu povinné školní docházky. I tento uchazeč musí podat novou žádost o přijetí a bude posuzován podle stejných kritérií, jako ostatní uchazeči. 

Registrace na zápisovém portálu

Liberecké školy v letošním školním roce využívají zápisového portálu https://zapisyzs.liberec.cz. Zde si po registraci vygenerujete žádosti o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky. V sekci rezervace si vyberte volný čas na valstní zápis.