1. M

Mgr. Kristýna Baláková Třídní učitel Učitelka 1. stupně

Ve školním roce 2020/2021 je v 1. ročníku 8 žáků - 6 dívek a dva chlapci.

Již od 1. ročnku se děti vzdělávají podle principů Začít spolu - učí se ve výukových blocích a pracují v centrech aktivit. Tato koncepce podporuje spolupráci a vzájemný respekt.

Ve třídě vyučuje paní učitelka Kristýna Baláková