1. M

Mgr. Kristýna Baláková Třídní učitel Učitelka 1. stupně

Ve školním roce 2022/2023 jsme v první třídě přivítali 12 dětí. 

Společně jsme, jako námořníci, vypluli na dobrodružnou cestu, při které budeme poznávat nové věci, překonávat nečekané těžkosti, zažívat mnohá dobrodružství a v neposlední řadě potkávat nové kamarády a tvořit velká přátelství. 

Výuku čtení a psaní vedeme dle metodiky Sfumato, matematiku dle Hejného metody. Snažíme se praktikovat principy Začít spolu - práci v centrech aktivit, kde se děti učí samostatnosti, radosti z poznávání, kritickému myšlení, ale i spolupráci, vzájemné pomoci a reflexi svého učení i chování.

 

 

Fotogalerie

Kalendář akcí

Provoz ŠD 7:00-16:00 pro předem přihlášené děti. Provoz pouze v Ostašově.

20.2. – 24.2.

20.2.2023 – 24.2.2023

Provoz ŠD prerušen ve všech odděleních.