Základní informace

Základní informace

Zde probíhá výuka žáků prvního stupně – žáků I. až V. třídy. Výuka probíhá ve třech třídách se spojenými ročníky: 1. ročník, 2. + 3. ročník,  4. + 5. ročník. Po ukončení pátého ročníku přecházejí žáci na druhý stupeň v Ostašově. Jsou zde k dispozici 4 učebny. K výuce jsou v současné době využívány tři učebny – tři kmenové třídy. Jedna učebna je využívána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pro provoz pobočky v Machníně. Dále mají žáci možnost k výuce využívat tělocvičnu i školní zahradu. V budově školy se nachází školní družina a školní výdejna.

kontaktní osoba: Kamila Smutníková, e-mail: kamila.smutnikova@zsostasov.cz, tel. sborovna: 775 420 292

 

 

 Trochu z historie:

Škola byla v Machníně zřízena v roce 1918, budova byla postavena už v roce 1881, přístavba pak v roce 1899. Šlo o jednotřídní menší obecnou školu, která fungovala do září 1939.

Kalendář akcí

3. 10.

Sraz v 7:00 u školy, odchod v 7:10, odjezd od pošty v 7:20

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, děvčata čepici, dobrovolně plavací brýle

Doporučujeme čepici na cestu z bazénu.

5. 10.

V tento den bude velmi mnoho věcí naruby. Co všechno se "obrátí" je na fantazii každého.

10. 10.

Sraz v 7:00 u školy, odchod v 7:10, odjezd od pošty v 7:20

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, děvčata čepici, dobrovolně plavací brýle

Doporučujeme čepici na cestu z bazénu.