Základní informace

Základní informace

Zde probíhá výuka žáků prvního stupně – žáků I. až V. třídy. Výuka probíhá ve dvou třídách se spojenými ročníky: 1. + 2. ročník a 3. + 4. + 5. ročník. Po ukončení pátého ročníku přecházejí žáci na druhý stupeň v Ostašově. Jsou zde k dispozici 4 učebny. K výuce jsou v současné době využívány tři učebny – dvě kmenové a jedna jako multifunkční místnost pro výuku informatiky, cizích jazyků, nebo čtenářských dílen. Jedna učebna je využívána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pro provoz pobočky v Machníně. Dále mají žáci možnost k výuce využívat tělocvičnu i školní zahradu. V budově školy se nachází školní družina a školní výdejna.

kontaktní osoba: Iveta Mrázková, tel: 725 448 665;
e-mail: iveta.mrazkova@zsostasov.cz

tel. sborovna: 775 420 292

 Trochu z historie:

Škola byla v Machníně zřízena v roce 1918, budova byla postavenu už v roce 1881, přístavba pak v roce 1899. Šlo o jednotřídní menšinou obecnou školu, který fungovala do září 1939.

Kalendář akcí

29.3. – 30.3.

29.3.2019 – 30.3.2019

KVK Liberec si tento rok opět připravila pro naše děti noční čtenářské dílny. Kdo rád čte, tvoří a povídá si o knížkách, je vítán. Účast je podmíněna zájmem o knihy a vhodným chováním.

V úterý 9. 4. 2018 od 8:00 - 17:00 se otevřou dveře naší školy pro všechny, kteří mají zájem se podívat pod pokličku výuky na ZŠ Ostašov. Návštěvníky čeká program s prohlídkou prostor a ukázkami vyučování. Zhlédnout můžete i badatelskou nebo párovou výuku a další aktivity.

Na všech budovách školy Vám budou k dispozici pedagogičtí pracovníci, kteří budou připraveni odpovídat na Vaše dotazy.

Kdy bude zápis? 

Zápis do libereckých základní škol bude probíhat ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin. V tomto termínu proběhnou zápisy i na naší škole, a to na obou pracovištích - v Ostašově i v Machníně. 

Kdo má jít k zápisu?

  1. Děti, které do zahájení školního roku 2019/20 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8. 2013).
  2. Děti po odkladu povinné školní docházky. I tento uchazeč musí podat novou žádost o přijetí a bude posuzován podle stejných kritérií, jako ostatní uchazeči. 

Registrace na zápisovém portálu

Liberecké školy v letošním školním roce využívají zápisového portálu https://zapisyzs.liberec.cz. Zde si po registraci vygenerujete žádosti o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky. V sekci rezervace si vyberte volný čas na valstní zápis.