Základní informace

Základní informace

Zde probíhá výuka žáků prvního stupně – žáků I. až V. třídy. Výuka probíhá ve dvou třídách se spojenými ročníky: 1. + 2. ročník a 3. + 4. + 5. ročník. Po ukončení pátého ročníku přecházejí žáci na druhý stupeň v Ostašově. Jsou zde k dispozici 4 učebny. K výuce jsou v současné době využívány tři učebny – dvě kmenové a jedna jako multifunkční místnost pro výuku informatiky, cizích jazyků, nebo čtenářských dílen. Jedna učebna je využívána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pro provoz pobočky v Machníně. Dále mají žáci možnost k výuce využívat tělocvičnu i školní zahradu. V budově školy se nachází školní družina a školní výdejna.

kontaktní osoba: Iveta Mrázková, tel: 725 448 665;
e-mail: iveta.mrazkova@zsostasov.cz

tel. sborovna: 775 420 292

 Trochu z historie:

Škola byla v Machníně zřízena v roce 1918, budova byla postavenu už v roce 1881, přístavba pak v roce 1899. Šlo o jednotřídní menšinou obecnou školu, který fungovala do září 1939.

Kalendář akcí

16:30 – 18:30

Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 69

Přednášející: Mgr. Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy „Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, více o autorce http://www.teorietypu.cz/o-nas.

Anotace:

Přijďte se dozvědět něco o sobě nebo o svém dítěti. Proč se chováme právě takto? Jaký jsem typ a co je pro mě typické? Jak mám vychovávat své dítě, aby bylo úspěšné?

Organizační informace:

  • Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme o přihlášení pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ, a to nejpozději do 15. 5. 2019.
  • Bude podávána káva a drobné občerstvení ?.
  • účast na kavárně je zpoplatněna 50 Kč.
  • V případě dotazů se obraťte na Mgr. Bc. Lenku Novotnou.

Těšíme se na vás! Tým ZŠ Ostašov

8:30 – 16:00

Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 69

Cena: 300 Kč

Koordinátorky sdílení: Mgr. Hana Antonínová Hegerová (pedagogická konzultantka PŠÚ, lektorka KM, učitelka ČJL), Mgr. Bc. Lenka Novotná (kmenová učitelka na 1. st. ZŠ Ostašov, předškolní pedagog)

Přednášející: Mgr. Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy „Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, více o autorce http://www.teorietypu.cz/o-nas.

Anotace sdílení:

Cílem setkání bude společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Budeme hledat odpovědi na otázky, sdílet náměty a reflektovat přínos a smysluplnost nabízených aktivit pro děti, rodiče a pedagogy.

Plánovaný program sdílení:

8:30–8:45 Prezence účastníků

9:00–12:00 Přednáška: „Různé děti mají různé potřeby aneb – Jak se vrozené nastavení mozku promítá do školní připravenosti?“

12:00–13:00 Oběd

13:00–14:30 Společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Účastník má možnost prezentace svých zkušeností, ukázek programů a dalších aktivit.

Téma sdílení: přechod dětí z předškolního do základního vzdělávání, programy pro předškoláky, programy pro rodiče předškoláků, spolupráce MŠ a ZŠ

14:30–14:45 Přestávka

15:00–16:00 Dílna – RVP PV a RVP ZV (lektoruje Lenka Novotná)

Téma dílny: dítě v RVP PV, program Hurá do školy!, ukázková lekce z programu Hurá do školy!

Reflexe sdílení, zpětná vazba, pozvánka na příští ročník, sběr témat a potřeb pro další sdílení v této tematice.

Organizační informace:

  • Na seminář se přihlaste pomocí tohoto odkazu: PŘIHLÁŠENÍ SDÍLENÍ, nejpozději do 16. 5. 2019.
  • Maximální kapacita sdílení je 26 účastníků dle pořadí došlých přihlášek.
  • V ceně sdílení je zahrnut oběd a drobné pohoštění, sdílení je spolufinancováno z projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Těšíme se na vás! Za organizační tým: Lenka Novotná, Hana A. Hegerová, Yvona Molnárová, Radek Vystrčil

16:00 – 17:30

Téma: Příprava dětí na vstup do ZŠ, školní připravenost a Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Anotace: Jak usnadnit dětem vstup do základní školy? Je mé dítě připravené na vstup do 1. třídy, aby ji bez velkých problémů zvládlo? Na co se před vstupem do školy zaměřit? Má umět mé dítě číst, psát a počítat? Toto jsou otázky, které mnohé rodiče budoucích prvňáčků zajímají. Na tyto i jiné otázky se na setkání budeme snažit odpovědět.

Kdy: 5. 2019 v 16 h (v době, kdy se koná kurz pro předškoláky)

Kde: 1.stupeň (nová budova), ulice Žákovská, Ostašov

Pro koho: pro rodiče předškoláků, především budoucích prvňáčků, pracoviště Heřmánková i Žákovská.

Na kavárnu není potřeba se přihlašovat, pro návštěvníky bude podávána káva a drobné občerstvení.

Těší se na Vás Lenka Novotná (předškolní pedagog a kmenová učitelka 1. st. ZŠ Ostašov)