Základní informace

Základní informace

Zde probíhá výuka žáků prvního stupně – žáků I. až V. třídy. Výuka probíhá ve třech třídách se spojenými ročníky: 1. ročník, 2. + 3. ročník,  4. + 5. ročník. Po ukončení pátého ročníku přecházejí žáci na druhý stupeň v Ostašově. Jsou zde k dispozici 4 učebny. K výuce jsou v současné době využívány tři učebny – dvě kmenové a jedna jako multifunkční místnost pro výuku informatiky, cizích jazyků, nebo čtenářských dílen. Jedna učebna je využívána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pro provoz pobočky v Machníně. Dále mají žáci možnost k výuce využívat tělocvičnu i školní zahradu. V budově školy se nachází školní družina a školní výdejna.

kontaktní osoba: Mgr. Alena Leksová, tel: 775 420 292
e-mail: alena.leksova@zsostasov.cz

tel. sborovna: 775 420 292

 

 

 Trochu z historie:

Škola byla v Machníně zřízena v roce 1918, budova byla postavenu už v roce 1881, přístavba pak v roce 1899. Šlo o jednotřídní menšinou obecnou školu, který fungovala do září 1939.

Kalendář akcí

Z důvodu účasti všech pedagogů na Festivalu pedagogické inspirace vyhlášeno volno ředitele školy.

15:00 – 17:00

Dílničky pro všechny machnínské žáky proběhnou v prostoru ŠD. Cena 30Kč.

10. 12.

KVK v Liberci, pobočka Machnín, nás pozvala na představení Zimní pohádka. Bude nám hrát Divadlo Kordula, které už u nás bylo s Plechovou pohádku na Noci s Andersenem. Představení je dárkem od KVK a je pro naše děti zdarma.

16:00 – 18:00

Od 16 hodin bude v tělocvičně probíhat besídka pro rodiče a zároveň i vánoční dílničky, které budou pokračovat až do 18hodin.