2. M

Lenka Drtilová
Mgr. Lenka Drtilová Třídní učitel Učitelka 1. stupeň
O třídě

Ve školním roce 2022 - 2023 budeme ve společné "žluté" třídě s třeťáky. Druháků je celkem 12, z toho jsou 3 dívky a 9 chlapců. Dohromady je nás 21; 9 dívek a 12 chlapců.

V letošním roce se těšíme na práci v Centrech aktivit, kde se děti učí samostatnosti, radosti z poznávání, kritickému myšlení, ale i spolupráci, vzájemné pomoci a reflexi nejen svého učení i chování. Do výuky jsou zařazené pravidelné čtenářské a pisatelské dílny. Matematika se učí podle metody pana profesora Hejného.

Čeká nás spousta práce, ale i mnoho radosti a zážitků z poznávání. V našem každodenním úsilí nám budou pomáhat paní učitelka Lenka Drtilová a paní asistentka Jiřina Pelcová. Na Hv a Tv k nám budou docházet paní učitelky Tereza Michálková a Květuše Vendégová.