2. M

Mgr. Lenka Drtilová Třídní učitel Učitelka 1. stupeň
O třídě

Ve školním roce 2018/2019 je v 1. třídě 12 žáků - 6 dívek a 6 chlapců. Tato třída je spojena ještě v 2.M. Celkově je ve třídě 21 žáků. 

 

V první a druhé třídě se můžeme pyšnit prvky vzdělávacího systému Začít spolu. Od září děti pravidelně pracují jednu hodinu denně v Centrech aktivit (centrum matematika, centrum čtení, centrum psaní, centrum pokusy a objevy a centrum ateliér). Centra provádí každý týden jedno téma. Práce v centrech je skupinová i individuální a pomáhá ke kooperaci mezi děti. Centra jsou zakončena společným hodnotícím kruhem, kde každé dítě má možnost říci ostatním co se mu dařilo, s čím měl problém a také dát ostatním doporučení.