1. M

Mgr. Kristýna Baláková Třídní učitel Učitelka 1. stupně

O třídě

O třídě

Ve školním roce 2021/2022 do první třídy nastoupilo osm chlapců a tři dívky.

Žáky přivítal nejen pan ředitel Radek Vystrčil a třídní učitelka Kristýna Baláková, ale také obr Oliver a jeho kouzelný ostrov, kam mohou jen lidé a věci začínající na písmenko O. Každý týden spolu budeme objevovat nové písmenko podle metodiky Sfumato. Matematiku vyučujeme Hejného metodou. Žáci jsou hodnoceni slovně.

V rámci vyučování pracujeme dle pravidel programu Začít spolu. Žáci se učí ve výukových blocích, tzv. centrech aktivit. Podporujeme jejich samostatnost, radost z poznání, vzájemnou spolupráci, sebehodnocení, kritické myšlení.