5. M

Mgr. Miroslava Kadeřábková Třídní učitel Učitelka 1. stupeň

O třídě

O třídě

    V letošním školním roce 2023–2024 budeme ve společné „modré“ třídě se čtvrťáky. Naši třídu navštěvuje 16 žáků. Z tohoto počtu nás je 8 páťáků a zbylých 8 čtvrťáků. Jsme klučičí třída, protože máme v naší partě páťáků jen jednu slečnu.  

     Čeká nás mnoho práce, zábavy a zážitků. Těšíme se na práci v centrech aktivit, kde se žáci učí samostatnosti, spolupráci, kritickému myšlení a sebehodnocení. Ve výuce se pravidelně věnujeme dílně psaní a čtení.  

     Ve třídě děti provází třídní učitelka Miroslava Kadeřábková a asistentka pedagoga Kamila Smutníková. Matematiku, vlastivědu a pracovní činnosti vyučuje paní učitelka Tereza Michálková.