6. třída

Mgr. Helena Černá Třídní učitel Učitelka 2. stupeň (AJ-D), koordinátor ŠVP

V letošním školním roce 2021/2022 do třídy dochází 28 žáků, z toho 17 chlapců a 11 dívek.

Naším společným cílem v letošním roce je zvládnout předchod na druhý stupeň, zvyknout si na nové předměty, učitele a kamrády.

A tohle nás baví...