Základní informace

Základní informace

Budova v Křižanské ulici je hlavní budovou, ve které sídlí vedení školy. Proto se nachází název této ulice i v oficiálním názvu školy.

V této budově sídlí nejen vedení školy, ale nachází se zde čtyři kmenové učebny pro žáky druhého stupně, dvě odborné učebny (čítárna a počítačová učebna), školní výdejna, tělocvična a školní hřiště. V budově jsou tři třídy vybaveny interaktivní tabulí a dvě třídy datovým projektorem.

kontaktní osoba: Mgr. Aleš Kozák, tel. 724 335 395

tel. sborovna: 702 075 112