Základní informace

Základní informace

Budova v Křižanské ulici je hlavní budovou, ve které sídlí vedení školy. Proto se nachází název této ulice i v oficiálním názvu školy.

V této budově sídlí nejen vedení školy, ale nachází se zde čtyři kmenové učebny pro žáky druhého stupně, dvě odborné učebny (čítárna a počítačová učebna), školní výdejna, tělocvična a školní hřiště. V budově jsou tři třídy vybaveny interaktivní tabulí a dvě třídy datovým projektorem.

kontaktní osoba: Mgr. Aleš Kozák, tel. 724 335 395

tel. sborovna: 702 075 112

 

Kalendář akcí

29.6. – 1.9.

29.6.2024 – 1.9.2024

Přejeme vám krásné prázdniny, léto plné zážitků a budeme se na vás těšit 2. 9. 2024. 

Provoz ŠD je po dobu hlavních prázdnin přerušen. 

MŠ je v prázdninovém provozu.