Základní informace

Základní informace

Budova v Křižanské ulici je hlavní budovou, ve které sídlí vedení školy. Proto se nachází název této ulice i v oficiálním názvu školy.

V této budově sídlí nejen vedení školy, ale nachází se zde čtyři kmenové učebny pro žáky druhého stupně, dvě odborné učebny (čítárna a počítačová učebna), školní výdejna, tělocvična a školní hřiště. V budově jsou tři třídy vybaveny interaktivní tabulí a dvě třídy datovým projektorem.

kontaktní osoba: Mgr. Michal Bolek, tel. sborovna: 702 075 112

e-mail: michal.bolek@zsostasov.cz

Kalendář akcí

Již tradičně pro Vás připravujeme školní ples, který se bude konat v sobotu 16. 2. 2019 od 20:00 hodin, tentokrát na téma 100 let Zoologické zahrady. Lístky budou v prodeji od 28. 1. 2019. Prosíme Vás o dary do plesové tomboly. Děkujeme a těšíme se na Vás