9. třída

Markéta Kašparová
Mgr. Markéta Kašparová Třídní učitel Učitel 2. stupeň (Aj-TV)

Ve školním roce 2018/19 navštěvuje devátou třídu 28 žáků, z tohoto počtu je 19 dívek a 9 chlapců. Hlavní úkoly, které letos devátou třídu čekají, jsou volba další studijní cesty, příprava na přijímací řízení na střední školy a spolupráce s první třídou.