6. třída

Mgr. Pavla Beňová Třídní učitel Učitelka 1. a 2. stupeň

O třídě

O třídě

V letošním školním roce 2022/2023 je v naší třídě 27 žáků,. Ve třídě s dětmi pracuje třídní paní učitelka Lenka Novotná a asistentka pedagoga k integrovanému žákovi Zuzana Koudelková. Anglický jazyk vyučují paní učitelky Jana Blažková a Helena Černá, přírodovědu paní učitelka Pavla Beňová a tělesnou výchovu pan učitel Michal Bolek.