Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence

Mgr. Michal Bolek

  • konzultace po telefonické nebo emailové domluvě
  • tel: (sborovna) 702 075 112

 

Nenech to být...

Když někdo ubližuje tobě nebo tvým spolužákům ...

Naše škola se zapojila do projektu NeNech To Být (NNTB.CZ). Potřebujete-li se nám svěřit a chcete-li využít anonymní cestu, pak můžete využít nejen schránek důvěry, které jsou na každé budově, ale také můžete využít portálu nntb - Nenech to být => https://www.nntb.cz/. Aplikaci kze stáhnout i na mobilní telefon. 

 

Žáci o této možnosti budou informováni osobně metodikem prevence.