Školní poradenské pracoviště

Asistenti pedagoga

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání.

Na naší škole pracuje osm asistentů pedagoga:

Heřmánková

Smutníková Kamila- IV. a V. třída

Pelcová Jiřina - II. a III. třída

Křižanská

Brzoňová Barbora - VII. třída

Musilová Jitka - VI. třída 

Studená Zuzana - VIII. třída

Žákovská

Srpová Libuše - II. třída

Hamalčíková Jana - IV. třída