Šotek

Školní časopis ŠOTEK vydáváme jako náš občasník.

Časopis má na naší škole dlouholetou tradici, vychází od roku 1998. Ve vedení školního časopisu se postupně vystřídali paní učitelka Kašparová, Černá, Kulhánek a Bendová. Od školního roku 2020/21 jej vede Radek Vystrčil. Kolik se ale zúčastnilo dětí na přírpavě časpisu se nám nejspí dopátrat nepodaří. Nebo ano? Pokud jste bývalými redaktory školního časopisu, napište Šotkovi na jeho email, rád se s vámi spojí a zavzpomíná. 

O co se v našem školním časopise se snažíme:

 • abychom oslovili žáky naší školy
 • aby byly články autorské
 • abychom byli otevřená redakce 
 • abychom přinášeli zajímavé, zábavné i praktické informace
 • aby nás práce bavila 
 • abychom se stali lepšími pisateli

Co se v našem školním časopise učíme:

 • pracovat v týmu
 • poznávat jednotlivé role v redakční radě
 • psát konkrétní literární útvary
 • sdílet své dokumenty v jednom souboru
 • psát gramaticky správně (což ještě neumíme)

Za podporu děkuje REDAKTORSKÁ RADA :)