O škole

Vize naší školy

„Škola pro spokojené a zdravé děti.“

Poslání naší školy

„V naší škole ctíme tradici rodinného ducha a přátelského prostředí. Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi tak, aby mohl zažít pocit úspěchu. Vytváříme podmínky pro růst dětí v oblasti odborných i klíčových kompetencí. Dbáme o rozvoj jejich znalostí a dovedností, upevňujeme vztah k přírodě i zdravému životnímu stylu, snažíme se o široké spektrum doplňkových aktivit. Využíváme moderních vyučovacích metod a odbornosti pedagogického sboru, který stále prohlubuje svoji kvalifikaci. Součástí naší práce je profesionální poradenství pro všechny, kteří o to požádají. V neposlední řadě podporujeme rozvoj místní komunity a vytváříme prostor pro volnočasové vyžití mládeže i dospělých.“

Vize školy_ZŠ a MŠ Ostašov

O škole

Ostašovská škola, která náleží svým charakterem ke školám rodinného typu, se rozprostírá v klidném prostředí okrajové části Liberce pod Ještědem. Malá, útulná, vkusně a účelně zařízená a vyzdobená škola na Vás zapůsobí vlídnou atmosférou. Pedagogové v ní působící jsou otevřeni rodičům, chovají se k nim vstřícně, partnersky s nimi komunikují a úzce spolupracují.

Výuka v naší škole probíhá ve čtyřech budovách:

  • v Žákovské ulici - 1. stupeň
  • v Křižanské ulici - 2. stupeň
  • v Heřmánkové ulici - málotřídní škola 1. stupně
  • ve Švermové ulici - MŠ

Nabízíme kvalitní vzdělávání, profesionální pedagogický sbor, nespočet školních akcí a aktivit během celého roku, volnočasové aktivity, výborně fungující družinu. Naši absolventi mají úspěšné uplatnění v dalším studiu i v životě.

Na naší škole vytváříme takové prostředí a klima, ve kterém se žáci cítí bezpečně, ve kterém žáky učení baví a dává jim to, co potřebují do života. Stěžejním bodem je pro nás orientace na žáka, respekt jeho osobního maxima a individuálních vzdělávacích potřeb.

K naplňování hodnot naší školy vede využívání takových vyučovacích metod, které rozvíjí čtenářskou, pisatelskou a kritickou gramotnost žáků. Zaměřujeme se na dílny psaní a čtení, Hejného metodu, metody programu čtením a psaním ke kritickému myšlení, učení venku, místně zakotvené učení, Začít spolu, pracujeme s oborovými texty. Prostřednictvím takovéto výuky vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci, respektu a toleranci, ke kritické gramotnosti a k odpovědnosti za místo, kde žije.

Více informací o naší škole najdete na webu a ve školním vzdělávacím programu s motivačním názvem „Škola pro spokojené a zdravé děti“.

Kalendář akcí

29.6. – 1.9.

29.6.2024 – 1.9.2024

Přejeme vám krásné prázdniny, léto plné zážitků a budeme se na vás těšit 2. 9. 2024. 

Provoz ŠD je po dobu hlavních prázdnin přerušen. 

MŠ je v prázdninovém provozu.