5. M - Archivována 2022

O třídě

Ve školním roce 2021/2022 pracujeme v propojení 4. a 5. ročníku. Třídu navštěvuje 20 dětí, z toho je 9 dívek a 11 chlapců. 

I tento rok pokračujeme v práci v programu Začít spolu. Děti se učí ve výukových blocích a pracují v tzv. Centrech aktivit. Díky tomuto programu a používaným metodám se snažíme vést děti k samostatnosti, radosti z poznávání, vzájemné spolupráci, hodnocení práce a pokroku svého i svých spolužáků. V našem každodenním snažení nám pomáhají paní učitelka Lenka Drtilová a paní asistentka Jiřina Pelcová. Ve třídě dále vyučuje paní učitelka Tereza Michálková a Pavla Beňová.