5. M - Archivována 2021

O třídě

Ve školním roce 2020/2021 jsou v 5. třídě 3 žáci - 1 dívka a 2 chlapci. Tato třída je spojena ještě s 4.M. Celkově je ve třídě 11 žáků. 

I tento rok pokračujeme v práci v programu Začít spolu. Děti se učí ve výukových blocích a pracují v tzv. Centrech aktivit. Díky tomuto programu a používaným metodám se snažíme vést děti k samostatnosti, radosti z poznávání, vzájemné spolupráci a hodnocení práce a pokroku svého i svých spolužáků. V našem každodenním snažení nám pomáhají paní učitelka Lenka Drtilová, Tereza Michálková a paní asistentka Nikola Karalová.