Školné v MŠ 2021/2022

Publikováno: 18.5.2021 Autor(ka): Radka Volštátová | Sdílet:

Vážení rodiče stávajících i nově nastupujících dětí,

sdělujeme Vám výši školného na nový školní rok 2021/2022, platné od 1. září 2021.

Školné na nový školní rok 2021/2022 je vypočítáno na 850 Kč/měsíčně.

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ. 

 
 
Za tým ZŠ a MŠ Ostašov Radka Volštátová