9. třída

Mgr. Šimon Chládek Třídní učitel Učitel 2. stupeň (Aj-M)

Výsledky dotazníkového šetření

Publikováno: 18.5.2020 Autor(ka): Aleš Kozák | Sdílet:

Vážení rodiče, milí žáci,

máme za sebou dva měsíce opatřeních, které nám brání učit se běžným způsobem.  Nás zajímalo, jak si vedeme, a proto jsme se na vás rodiče obrátili s dotazníkem a zpětnou vazbou pro nás.

Děkujeme za podněty, které nám pomohli zlepšit vzájemnou komunikaci a na základě, kterých jsme například změnili způsob zadávání zadání do Teams i Bakalářů, nebo na základě kterých jsme přešli k evidenci odevzdaných úloh prostřednictvím modulu pro klasifikaci, aniž bychom museli úkoly jako takové hodnotit.

Přinášíme pár výstupů za první i druhý stupeň. Na prvním stupni se nám sešlo 65 odpovědí a na druhém stupni 59, celkem tedy 124 odpovědí.

Bylo pro nás příjemným zjištěním, že se nám podařilo nastavit úroveň a četnost zadání tak, že nezaberou žákům více času, nejsou přespříliš náročné a nezatěžují tak vaše rodiny. Je skvělé, že velká většina nám také odpověděla, že mají technické zařízení pro přístup k distančnímu vzdělávání a podařilo se nám individuálně podpořit ty, kteří měli problémy s rozjezdem (např. přístupy k účtům, špatný chod aplikací atp.)

 

Zajímala nás náročnost v jednotlivých předmětech na druhém stupni. Děkujeme za zpětnou vazbu, která byla předána našim učitelům. Souhrnem se můžeme pochlubit tím, že úkoly, které zadáváme jsou přiměřeně náročné, jelikož přibližně polovina uvedla, že jsou „spíše náročné“ a druhá polovina „spíše jednoduché“. Jsme rádi, že v tomto směru se nám neobjevil ani jeden extrém a žákům, kteří potřebují větší míru podpory byla nabídnuta spolupráce s asistentkou pedagoga.

 

No v neposlední řadě, lze zmínit, že na základě tohoto dotazníku jsme na druhém stupni rozjeli online konzultace a online hodiny, které potřebují nejen žáci, ale i naši učitelé. Třešničkou na dortu jsou i třídnické hodiny, na kterých je vidět, jak moc se těšíme na návrat k normálu.

 

Za tým ZŠ Ostašov

Aleš Kozák