9. třída

Mgr. Šimon Chládek Třídní učitel Učitel 2. stupeň (Aj-M)

Dodatek ke školnímu řádu

Publikováno: 19.5.2020 Autor(ka): Aleš Kozák | Sdílet:

Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme vám dodatek ke školnímu řádu, ve kterém aplikujeme metodický pokyn, který se týká opatření k ochraně zdraví. Jde o soubor pravidel, se kterými seznámíme i žáky během prvních hodin ve škole. Vás prosíme, abyste si tento dokument také přečetli a snažili se nám pomoci s jeho dodržováním.

Při nástupu do školy jsou povinni odevzdat čestné prohlášení, které je podepsáno zákonným zástupcem. Toto prohlášení je platné po zbytek šk. roku 2019/20. V případě, že se změní situace, která zneplatní toto prohlášení (tedy změna zdravotního stavu, nebo setkání s osobou v karanténě atp.) je zákonný zástupce povinen neprodleně toto nahlásit škole, a to v písemné podobě prostřednictvím Komens, nebo emailu na adresu vedení školy (tedy ředitele školy nebo zástupce ředitele školy). Toto prohlášení zneplatní i samotný fakt, kdy žák neprojde tzv. ranním filtrem.

Časy jsme museli stanovovat i s ohledem na výdej obědů, jelikož v jídelně může být jen jedna skupina a poté se musí prostory jídelny desinfikovat. Prosíme abyste se pokusili v maximální možné míře dodržet časy příchodů do školy, dle rozpisu. Musíme zajistit, že se nám žáci nebudou potkávat mimo svou vlastní skupinu.

Prosím nezapomeňte dětem poskytnout dostatečné množství roušek (ústenek, šátků atp.) ideální počet je 3 a více, i když uvádíme min. počet 2 ks. Roušky atp. byste měli taky každý den vyvařit a přežehlit.

Případnou aktualizaci pravidel opět vyvěsíme na stránkách tříd v aktuálitách a rozešleme prostřednictvím Bakalářů.

Děkujeme za spolupráci

Za tým ZŠ Ostašov, Aleš Kozák