Předběžné výsledky zápisu do prvního ročníku ZŠ

Publikováno: 8.5.2020 Autor(ka): Radek Vystrčil | Sdílet:

Vážení rodiče,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o naši školu. Letos jsem obdržel celkem 56 žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Bohužel je to takový počet, který nejsme schopni uspokojit a řadu žáků nebude moci přijmout. Důvodem je naplněnost školy do plné kapacity školy. V naší škole může studovat maximálně 280 žáků a aktuálně máme 273 žáků. Do budoucího ročníku můžeme přijmout pouze 33 žáků.

Kritérium

Počet žádostí

Stav žádostí

· Kritérium 1 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a mělo v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky

3

3 žáci budou přijati

·  Kritérium 2 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky ZŠ

15

15 žáků bude přijato

·  Kritérium 3 – dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ

20

15 žáků může být přijato

·  Kritérium 4 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu, ale starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky ZŠ

1

0 žáků může být přijato

·  Kritérium 5 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu

17

0 žáků může být přijato

Nyní nás čeká nelehký úkol – a to určit, kteří žáci splňující kritérium 3 budou v naší škole přijati a kteří přijati nebudou. Jak jsme avizovali v informacích o zápisu (https://www.zsostasov.cz/web/uredni-deska/zapis-do-prvniho-rocniku-2020.707) žáky budeme vybírat losem.

Předběžný termín losování je stanoven na čtvrtek 14/5 v 15:00.  Po odsouhlasení termínu losování zřizovatelem jej potvrdím na webu školy a uchazečům splňující kritérium 3 emailem.

Za tým ZŠ a MŠ Ostašov Radek Vystrčil