Zápis do prvního ročníku 2020

Publikováno: 6.4.2020 Autor(ka): Radek Vystrčil | Sdílet:

Jak bude letos zápis probíhat? 

V souladu s doporučením MŠMT bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí. Podrobnější informace o harmonogramu zápisu jsou zde: Jak zápis probíhá?

Jak získat žádost k zápisu?

Liberecké školy využívají zápisový portál https://zapisyzs.liberec.cz. Přihlášku k zápisu si prosím vygenerujte po přihlášení do tohoto portálu. Pro ty z vás, kteří nemají možnost vygenerování žádosti a její vytištění, kontaktujte sekretariát pí. Čermákovou na tel. 604 299 077 (8-13 hod.) a domluvte si individuální čas, kdy společně žádost vytisknete. Žádosti se vydávají od 6. dubna 2020 do 22. dubna 2020.

Jak získat žádost o odklad?

Žádost o odklad si prosím vygenerujte po přihlášení do zápisového portálu https://zapisyzs.liberec.cz. Pro ty z vás, kteří nemají možnost vygenerování žádosti a její vytištění, kontaktujte sekretariát pí. Čermákovou na tel. 604 299 077 (8-13 hod.) a domluvte si individuální čas, kdy společně žádost vytisknete. 

Pro posouzení Vaší žádosti o odklad je potřeba k žádosti doložit doporučující stanovisko školského poradenského pracoviště (například Pedagogicko-psychologické poradny, nebo Speciálně-pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud již máte obě doporučující stanoviska podávejte jen žádost o odklad povinné školní docházky. Pokud jste v situaci, že čekáte na vyšetření školského poradenského pracoviště, podejte žádost k zápisu i žádost o oklad. Žádosti se vydávají od 6. dubna 2020 do 22. dubna 2020.

Jak můžu žádost podat?

V zápisovém portále si rezervujte čas, ve kterém žádost do školy doručíte. Při podání žádosti u sebe mějte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Žádost je také možné podat i elektronicky, a to přes datovou schránku (fvtmn8e) nebo emailem s elektronickým podpisem. V takovém případě do školy nemusíte vůbec chodit, a to i v případě, kdy jste si čas zaregistrovali.

Jaká jsou kritéria pro přijímání budoucích prvňáčků?

Pro přijetí do prvního ročníku bude rozhodující naplnění těchto kritérií:

  • Kritérium 1 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a mělo v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky
  • Kritérium 2 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky ZŠ
  • Kritérium 3 – dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ
  • Kritérium 4 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu, ale starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky ZŠ
  • Kritérium 5 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu

Ve školním roce 2020/21 plánujeme otevřít dvě první třídy - jednu v Ostašově (Žákovská 67) a druhou v Machníně (Heřmánková 95). Počet přijatých žáků do první třídy je dán maximální kapacitou školy, kterou plánujeme naplno využít. V den zápisu budeme znát přesný počet volných míst pro budoucí prvňáky.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Jak se dozvím výsledky zápisu?

Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a navstupních dveřích všech budov školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 18. května 2020. Uchazeči budou o výsledku zápisu informováni poštou.

Spádová oblast naší školy

Spádová oblast školy jsou vyhláškou Magistrátu města Liberce stanovené ulice nebo jejich části, ke kterým je přiřazena spádová škola. Spádová oblast naší školy je popsána zde, nebo lze využít mapového podkladu GIS zde.

Spádová oblast pro obě dvě naše odloučená pracoviště (Ostašov, Machnín) byla sjednocena a nezáleží tak, na které pracoviště se žák dostaví k zápisu. O rozdělení žáků na jednotlivá pracoviště rozhodne ředitele školy nejpozději v průběhu června 2020. 

 Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky