30 let svobody

Publikováno: 15.11.2019 Autor(ka): Aleš Kozák | Sdílet:

První hodinu jsme začali tím, že jsme si sdíleli příběhy a vzpomínky našich rodičů a prarodičů. Zjišťovali jsme, jak si oni pamatují průběh sametové revoluce a kde a jak ji prožívali. Snosem na flip jsme pak vytáhli důležité pojmy a fráze, které jsou s touto dobou spojené. Druhou až čtvrtou hodinu trávíme v dílnách, kde pracujeme s texty popisující danou dobu, nebo tvoříme symboly, které jsou spojené s touto revolucí.

V tělocvičně například hrajeme „deskovou“ hru, kde se figurkami snažíme dostat na Benešovo náměstí, zatímco složky STB se nás snaží zastavit. Sice je to „desková hra“, ale plánek Liberce je ve velkém měřítku a na stůl by se nám určitě nevešel ?.

Ve třídách tvoříme symboly revoluce nebo malované klíče. V jiné poznáváme významné osobnosti a jejich tváře.  Našim úkolem je přiřadit ke tvářím jméno a profesi/roli. Díváme se na události i očima pamětníků.

Nejen hraním se učíme, a tak například přepisujeme texty na psacích strojích nebo zpracováváme texty k Mezinárodnímu dni studenstva (1939). Velké je také naše vlastní zamyšlení nad tím, co pro nás znamená „svoboda“.

Celou školou se ozývá hudba, která je spojená s touto dobou. Na střídačku nás provází písničkář Karel Kryl, zpěvačka Marta Kubišová, ale také například Pražský výběr, Spirituál kvintet a další.

Pátou hodinu nás čeká společná reflexe „Co jsme se dnes dověděli nového“.

 

Konec dnešního vyučování si symbolicky odzvoníme sami!