Přijímací řízení

Publikováno: 6.5.2022 Autor(ka): Radek Vystrčil | Sdílet:

Vážení uchazeči,

výsledky zápisu plánujeme zveřejnit 16/5/2022.

Zde jsou průběžné informace o výsledcích přijímacího řízení:

 • Celkem bylo podáno 47 žádostí o přijetí, zatím se nám podařilo zajistit 5 zpětvzetí žádostí a tyto řízení zastavit.
 • Máme tedy 42 nevyřešených žádostí, z toho:
  • 33 žádostí splňuje kritérium 1 (spádová oblast),
  • 4 žádosti splňují kritérium 2 (nespádová oblast, sourozenec ve škole),
  • 5 žádostí splňují kritérium 3 (nespádová oblast).
 • V kapacitních možnostech školy je vyhovět 35 žádostem o přijetí do prvního ročníku (v součtu do Ostašova i Machnína).
 • Někteří uchazeči (z kritéria 1) mají podaných více přihlášek a zatím čekají na rozhodnutí o přijetí na jiných školách.
 • V pátek 13/5/2022 vyhodnotíme znovu všechny informace a ukončíme přijímací řízení.
 • Pravděpodobné výsledky zápisu:
  • kritérium 1 (spádová oblast) – přijato všech 33 dětí,
  • kritérium 2 (nespádová oblast, sourozenec ve škole) – přijaty 2 děti, výběr bude uskutečněn losováním v pátek 13/5/2022 ve 14 hodin,
  • kritérium 3 (nespádová oblast) – nepřijato žádné dítě,
  • Pokud by se uvolnila místa přijímalo by se více dětí z kritéria 2, případně i losováním z kritéria 3.

Radek Vystrčil, ředitel školy