Volby do Školské rady

Publikováno: 10.11.2021 Autor(ka): Pavla Beňová | Sdílet:

Vážení rodiče, zaměstnanci a přátelé školy,
před Podzimními prázdninami proběhla na naší škole nominace nových členů školské rady z řad rodičů. Z navrhovaných kandidátů se svou nominací souhlasily Lenka Pimková a Andrea Vaverová.

V pondělí 15. 11. 2021 proběhne na všech budouvách školy volba zmíněných kandidátek. Volba proběhne na všech budouvách školy současně. Hlasovací lístky budou k dispozici na místě.

Z Volebního řádu stanoveného Radou města Liberec vyplývá:

  • Volby jsou rovné, přímé, tajné a jednokolové.
  • Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Volič je povinnen prokázat svou totožnost a oprávněnost hlasovat.
  • Hlasovací právo za nezletilého žáka mají oba zákonní zástupci, přičemž hlasuje pouze jeden z nich.
  • Každý volič může hlasovat jen jednou.
  • Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním vhozením hlasovacího lístku do volební urny.

 

Harmonogram voleb - pondělí 15. 11. 2021:

Budova - Heřmánková 95, místnost: družina

  1. čas > 6:30-7:30
  2. čas > 13:00-15:30

Budova - Žákovská 67, místnost: družina

  1. čas > 6:30-7:30
  2. čas > 13:00-16:30

Budova - Křižanská 80, místnost: VI. třída

  1. čas > 13:00-15:00

 

Děkujeme všem, že společně tvoříme lepší prostředí pro naše děti.