Vánoční besídka v Machníně

Publikováno: 7.1.2020 Autor(ka): Alena Leksová | Sdílet:
Vánoční besídka v Machníně

Ve středu 17. 12. 2019 se v 16:00 hodin zaplnila tělocvična v Machníně, doslova praskala ve švech. Rodiče, sourozenci i prarodiče se přisli podívat na představení dětí ze školy. Probram byl bohatý. Druhá a třetí třída si připravila píseň Měsíce, hudební kroužek společně s první třídou nacvičil minioperetku O dvanácti měsíčkách, logopedický kroužek představil naučené básničky a čtvrtá a pátá třída zaujala netradičně pojatou pohádkou O Popelce. Program byl propleten vánočními básničkami a zakončen hromadným zpěvem vánočních písní.

Po skončení vánoční besídky čekaly na děti dílničky,  které letos naši pedagogičtí pracovníci připravili ve spolupráci s místním spolkem SOMACH. Děti si mohly odlít olovo, vyrobit svíčku z vosku, vylepšit ozdobu na stromeček, vytvořit přáníčko, krabičku nebo papírové a korálkové ozdobičky.

Povedlo se nám společně se vánočně naladit. Těšíme se na další společnou akci.

Foto: Petra Menclová