V Machníně se komletně ZAČÍNÁ SPOLU

Publikováno: 26.9.2019 Autor(ka): Radek Vystrčil | Sdílet:

Tímto školním rokem se celá škola v Machníně zapojila do vzdělávacího systému Začít spolu. Do loňského roku probíhal tento program pouze v jedné třídě, ve druhé se zkoušely jen některé z prvků tohoto systému.

Paní učitelky v průběhu roku navštívily několik škol, kde tento program už úspěšně běží, konzultovaly své zkušenosti s lektorkami společnosti Step by Step, která v České republice systém Začít spolu zavádí a spravuje.  Své vzdělávání dovršily absolvováním letní školy.

Letos se tedy otevřely již tři třídy, kde se ve spolupráci všech paní učitelek zavádí či spíše pokračuje v Centrech aktivit, učí se v blocích. Vzhledem k tomu, že škola je malotřídní (5 ročníků ve třech třídách), centra aktivit vhodně využívají věkových, dovednostních i vědomostních rozdílů dětí, a naopak je vedou ke vzájemné spolupráci, učení. Děti jsou vedeny k samostatnosti, sebehodnocení i oceňování a hodnocení práce druhých, učí se sdílet vlastní chyby a berou si z nich ponaučení. Celý systém je podpořen zavedením formativního hodnocení v prvním ročníku. V příští roce se formativní hodnocení zavede i ve vyšších ročnících 1. stupně. Do chodu školy se začínají aktivně zapojovat rodiče a podporují tak představu školy, jako komunitního centra.